Моника Христова – Семейно консултиране – гр. София

Published by burn on

“Психотерапията започва там, където свършват вината и оправданията и започва отговорността.”

  Ървин Ялом

За мен:

Казвам се Моника Христова – Семейно консултиране

От години се занимавам с изучаване на семейните взаимоотношения, партньорските връзки, отношенията между деца и родители, отношенията в разширеното семейство, различните психо-динамични теории за развитието на човека, стиловете на родителстване, психопатологията при деца и възрастни, различните терапевтични подходи и методи в семейната терапия.

Дипломиран магистър съм от Нов Български Университет, център БИОХ (Български институт за отношения между хората) – специалност семейно консултиране и в опита си като консултант имам не една успешна история зад гърба си. Също така съм и Асоцииран член на Българската асоциация по фамилна терапия. През 2013 г. бях делегат на 8-я конгрес на Европейската Асоциация по Фамилна Терапия, проведен в Истанбул.

Омъжена съм от двадесет и седем години с две деца и богатият ми житейски опит допринася изключително много за успеха ми като семеен консултант.

Считам че всеки човек е специален и уникален по своята същност и има нужда от специален и индивидуален подход. Считам, че на всеки трябва да му бъде осигурена среда в която да се чувства емоционално защитен, спокоен и сигурен, среда в която да не се страхува да сподели проблемите си, да бъде изслушан, да се почувстван разбран и обгрижен. Аз успявам да дам това на клиентите си независимо дали е индивидуално или семейно консултиране. Изключително търпелива съм. Отнасям се с разбиране и емпатия към проблемите на хората. Когато работя и помагам на хората, работя амбициозно, упорито и усърдно, но същевременно търпеливо и бавно, съобразявайки се с техните желания относно заявените проблеми и изхождайки от целта на сесиите – установяването на устойчиви във времето нови модели на поведение, коренно различни от тези, донесени в началото, така че клиентите да се чувстват удовлетворени и щастливи от своето израстване и постигната промяна.

Всяко семейство по своята същност е едно малко и уникално общество и като всяко общество има своите периоди на трудности, проблеми и кризи. Тези трудности и проблеми могат да бъдат породени от най-различни причини. Това води до усещането за голямо напрежение, до конфликти във взаимоотношенията и неразбирателство между семейните членове, до чувство за неудовлетвореност, безпомощност, самотност, понякога до отчаяние.

Семейното консултиране е психотерапевтичен метод на работа.
То помага на семейството или на отделната личност да открие и да се научи да използва своите скрити и потенциални ресурси и сили за справяне с проблемните поведения, затормозяващите чувства и преживявания или други страдания, като така тяхното влияние намалява значително или напълно изчезва.

Семейният консултант съдейства на семейството или на неговите отделни членове да изследват и изразят свободно своите мисли и емоции, мнения и желания. Така всеки би могъл по-лесно да разбере и осмисли своите преживявания и поведения. С помощта на семейния консултант се откриват и разбират преживяванията и гледната точка на останалите семейни членове, дава се възможност да се оценят и уважат потребностите на всеки един член на семейството.

Семейното консултиране дава възможност семейството или отделният индивид да предприемат сериозни стъпки в направление за така желаната и полезна променя както в отделните личности, така и в семейните взаимоотношения като цяло.

Семейният консултант запазва неутралност и не взима ничия страна.

Сесиите със семейния консултант са защитено, безопасно място, пространство и време, където Вие бихте могли спокойно да изследвате Вашия вътрешен свят или този на семейството си без да бъдете подложен на критичните, осъдителни и взискателни погледи, мнения, оценки и съвети на близки, приятели и роднини и където най-вече Вие бихте могли да работите в посока на удовлетворителна за Вас промяна.

Кога да потърся помощ?

Семейното консултиране може да помогне на Вас или Вашето семейство, когато има наличие на:

 • Проблеми в комуникацията и конфликти между съпрузите/партньорите
 • Задълбочаваща се емоционална дистанция и отчуждение
 • Липса на интимност и споделяне
 • Трудности и разминавания при вземане на общи решения
 • Затруднения във взаимоотношенията между деца и родители
 • Проблеми във взаимоотношенията, когато има дете с увреждания
 • Проблеми след раздяла или развод
 • Злоупотреба с алкохол
 • Физически симптоми при някой от семейните членове, за които лекарите не са открили никакви причини
 • Някой от семейните членове постоянно се тревожи и е уплашен за здравето си без да има основания за това
 • Усещането за безпричинно безпокойство, страх, тревожност, потиснатост в някой от семейните членове
 • Чести провали в приятелските или интимни взаимоотношения

Добре ли постъпвам като търся помощта на семеен консултант?

 • Определено, да!
 • Да признаеш, че имаш проблем, с който не би могъл да се справиш сам и да потърсиш квалифицирана помощ за това, изисква голяма смелост, достойна за уважение.
 • Семейното консултиране е осъзнат избор и решение и то е за тези от Вас, които биха искали да поемат отговорност за своите действия и решения, като предприемат стъпки за така необходимите промени в името на собственото си емоционално благополучие и това на своите близки.

Колко време ще отнеме семейното консултиране и колко често ще идвам(е)?

 • Честотата на сесиите е обикновено веднъж седмично. Според специфичността на случая биха могли да се уговорят и сесии веднъж на две седмици.
 • Няма ограничения на количеството сесии, които ще се проведат. Клиентите сами решават кога са готови да приключат консултирането.
 • Продължителността на една сесия е 60 минути.

Конфиденциално ли е семейното консултиране?

  Абсолютно, ДА!

Семейният консултант само със семейства ли работи?

 • Не.
 • Провеждат се и индивидуални сесии, индивидуално консултиране.

Къде се провеждат сесиите?

 • Сесиите се провеждат на ж.к. “Лагера”, бл. 53, вх. Г, гр. София, след предварително уговорен и записан час.
 • Възможност и за онлайн сесии по скайп.

КОНТАКТИ

Моника Христова – Семейно консултиране – гр. София
Адрес: гр. София, ж.к. "Лагера", бл. 53, вх. Г
Тел.: 0887617522
Е-mail:
Web site: http://semeino-konsultirane.bg/