Мозъкът ни избира в какво да вярва

Според Американски учени човешкият мозък има своите интересни особености.

Те са установили, че съществуват неврофизиологични причини за това да не може да убедиш даден човек в нещо, в което той не вярва.

По мнение на специалистите мозъкът  отказва да възприема информация, в чиято достоверност не вярва.

Възрастният човек, притежаващ улегнали възгледи за нещата е добре защитен от информация, която може да промени гледната му точка по един или друг въпрос.

Мозъкът притежава своеобразна система за защита от потенциално неистински данни, пише Planet Today.

Нещо повече – той не само може да пропуска информация, но и е в състояние да я интерпретира по-най удобния за него начин. Това е с цел да не наруши, по-рано създадената от него „картина“ за света.

 

 

 

 

Източник: аctualno.com