Многопрофилна Болница за Активно Лечение – Силистра АД

Published by burn on

„МБАЛ – Силистра“ АД – гр. Силистра е лечебно заведение за болнична помощ.

Болницата предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението.

Цялостната дейност на болницата е насочена към задържане на водещото си място в областта на профилактиката, диагностично-лечебната и рехабилитационна дейност на територията на област Силистра чрез:

  • Диагностика и лечение на заболявания ,когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ ;
  • Родилна помощ ;
  • Рехабилитация ;
  • Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения
  • Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставяне им за трансплантация ;
  • Вземане, съхранявана, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
  • Диспансеризация ;
  • Клинични изпитания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство ;
  • Учебна и научна дейност ;

Най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицираният медицински персонал.

Болницата обслужва 7 общини: Силистра, Алфатар, Ситово, Кайнарджа, Дулово, Главиница и Тутракан. Населението на региона се насочва към „МБАЛ – Силистра“ за консултативна и стационарна помощ /поема по-тежките случаи, които не могат да се лекуват в общинските болници/.

КОНТАКТИ

Многопрофилна Болница за Активно Лечение – Силистра АД
Адрес: гр. Силистра, ул. Петър Мутафчиев 80
Тел.: 086 818 446 - Секретар: 086 823 917 - факс: 086 818 448 – Иванка Генчева (Зам. директор икономическа дейност); 086 818 445 – Марияна Маринова (Главна медицинска сестра); 086 818 451 – Счетоводство
Е-mail:
Web site: http://mbal-silistra.bg