Мирослав Зашев – Психолог гр. София

Мирослав Зашев е специалист по социална психология и психотерапия.

Практикува като психотерапевт, консултант и социален психолог в кабинет за психотерапия и психологическо консултиране в град София.

Област на професионална компетентност:
– Зависимости
– Учене, памет и когнитивни процеси
– Стареене и жизнен път
– Малцинства, миграция и бежанци
– Когнитивна психология
– Психология на общностите
– Психология на личността
– Психологично консултиране
– Политическа психология
– Междукултурна психология
– Психология на развитието
– Психология в образованието
– Сексуално поведение и сексуално насилие
– Психология на малката група
– Социална психология
– Пол и разнообразие
– Преподаване на психология
– История на психологията
– Индивидуални различия
– Насилие и травма
– Психология на тероризма
– Превантивна психология
– Трудова и организационна психология
– Проблеми в ученето

Стаж по специалността: 3 години

КОНТАКТИ

Мирослав Зашев – Психолог гр. София
Адрес: гр. София, ул. Цанко Церковски 51
Тел.: 0888456302
Е-mail:
Web site: http://miroslavzashev.blogspot.bg/