“Медицински център ІІІ – Бургас” ЕООД

“Медицински център ІІІ – Бургас” ЕООД е сред водещите лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ в гр.Бургас. Мисията на МЦ е свързана с основната идея за създаването и развитието му, а именно – предпазване, възстановяване и укрепване на здравето на населението и повишаване на качеството на живот на пациентите с остри заболявания, като диагностицира, лекува и облекчава страданията на основните им и свързаните с тях заболявания. Лечебното заведение е разположено в модерна и просторна сграда, на комуникативно място – близо до спирки на градския транспорт. Осигурен е достъпа до МЦ и на трудно подвижни лица и на хора с увреждания чрез рампа и инвалидна количка за придвижване в самото лечебно заведение. В момента на територията на ж.к-с \”Меден рудник\” това е единственото здравно заведение. Всичко това определя централното място на МЦ в здравната инфраструктура на областта и ролята му като обществено отговорна организация. В МЦ има разкрити следните медицински специалности: кардиология, хирургия, АГ, ортопедия и травматология, офталмология и невроофталмология, ото-рино-ларингология, педиатрия, неврология, вътрешни болести, урология, физиотерапия, дерматология, пневмология и фтизиатрия, онкология, гастроенерология, спортна медицина и рехабилитация. Работещите в МЦ специалисти извършват специализирани и високоспециализирани извънболнични медицински дейности. МЦ осъществява дейността си в много добра координация на медицинското обслужване с общопрактикуващите лекари, голяма част от които са в самото лечебно заведение. В специализираните кабинети има съвременна апаратура и се извършват следните изследвания и процедури:

  • Физиотерапия – Интерферентни токове, Апарати за високочестотна и нискочестотна терапия, Магнитотерапия, Ултразвук, Микровълнова терапия, Галваностат, Кварцова лампа и др.;
  • Спортна медицина и рехабилитация – единствена в региона – Профилактични и периодични прегледи, Заверки на състезателните картони за почти всички видове спорт, Велотестове на сърдечно-съдова система, Профилактика на гръбначни изкривявания при децата, Анализ на стъпалото за плоскостъпие, Анализ на телесен състав, ЕКГ, ЛФК, Оборудвана фитнес зала за рехабилитация, Компютъризиран артромот за раздвижване на глезен и коляно и др.;
  • Неврологичен кабинет – ЕЕГ, ЕМГ и Доплер;
  • УНГ – апарат за Аудиометрия;
  • Очен кабинет – Авторефрактометър, Биомикроскоп, Офталмоскоп, Тонометър и др.;
  • АГ – Наблюдение и проследяване на бременността с 2 D и 3D апаратура с ехограф. Същият е комплектован с вагинален трансдюсер и трасдюсер за щитовидна и млечна жлеза – за профилактика на социално-значимите заболявания, Фетален монитор, Колоскоп и др.

В МЦ се издават медицински документи – протоколи, рецепти, болнични листове, бележки, медицински свидетелства за: работа у нас и в чужбина, за ученици, за всички категории шофьори и др. За улеснение на пациентите в МЦ е разкрит клон на РЗОК. “Медицински център ІІІ – Бургас” ЕООД работи успешно както с РЗОК, така и с различни здравноосигурителни фондове, част от които са “ЗОК България Здраве” АД, “Евроинс – здравно осигуряване” ЕАД и др. Лечебното заведение извършва прегледи и изследвания на пациенти без направление за специалист, както и на лица, които не са здравно осигурени срещу заплащане според ценовата листа на здравните услуги в МЦ.

КОНТАКТИ

Медицински Център ІІІ Бургас | Медицински Център в Бургас
Град: Бургас
Адрес: к-с Меден рудник – зона А УПИ1
Телефон: 056/ 707 140; 0899 111 678; 0899 525 723
e-mail: medcent3bs@abv.bg