Медицински център Технобиос гр. София

Published by burn on

Медицински център за човешка репродукция и асистирано оплождане „Технобиос”, ЕООД е регистриран през 2001г. с предмет на дейност: Oказване на специализирана медицинска помощ – лечение на човешкото безплодие чрез метода “ин витро” оплождане и трансфер на зародиши, инсеминация с обработени “ин витро” сперматозоиди, методът ИКСИ (инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката) и други микроманипулационни техники на асистираната репродукция.

Центърът е създаден, за да продължи новаторските, академични традиции на ръководената от д-р Ватев Лаборатория за „ин витро” оплождане и трансфер на ембриони към Катедра биология на Софийски медицински университет. В тази основана от учредителя на МЦ „Технобиос” лаборатория, под неговата координация и привлечени в екипа акушер-гинеколози от МА, и с ключовото му участие, бяха заченати и родени първите български „ин витро” деца. Първите наши ИКСИ-бебета (близнаци), също са заченати чрез въведените от проф. Ватев микроманипулационни техники – инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката и асистирано „излюпване” от блестящата обвивка на яйцето. Всички споменати методи на подпомогната репродукция и авторската фотодокументация към тях, отдавна са влезли в учебниците на някои основополагащи медицински дисциплини (виж раздела “Документи” и “Любопитно”).

„Технобиос” притежава подписано от Министъра на здравеопазването Разрешение за дейности по асистирана репродукция № РД 0605/31.03.2008г.
Тези дейности са както следва:
1. Асистирана репродукция, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони ;
2. Съхраняване на сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони ;
3. Научноизследователска дейност свързана с асистираната репродукция ;
4.Образователна дейност (обучение и подготовка на кадри) ;
5. Дейности по набиране, консултиране и назначаване на потенциални донори на яйцеклетки

През последните години голямата част от апаратурата беше обновена с новa, закупена от Германия и Япония. Обичайно процедурите се извършват на периодичен принцип (периоди на изследване и подготовка на пациентите, се редуват с лечебните процедури). Прилагаме възможните преференциални цени – материалите и извършването на стандартната процедура за „ин витро” оплождане никога не е надхвърляла ресурса отпускан от Фонда за асистирана репродукция към МЗ.

Центърът е реконструиран и оборудван съгласно европейските изисквания и притежава повече от нормативно изискваните помещения – гинекологичен сектор, отделна лаборатория по асистирана репродукция, ехографска манипулационна, помещения за наблюдение и възстановяване (с легла за почасов престой), стая за получаване на мъжки гамети, криобанка и др.
За справка: виж приложените научни публикации – доказателство, което никой от нашите последователи в България не може да покаже!

Експертната комисия и Акредитационния съвет при Министерство на здравеопазването, са присъдили на МЦ за човешка репродукция и асистирано оплождане „Технобиос” оценка „отлична”.

Вече повече от четвърт век, успеваемостта на прилаганите от основателя на МЦ „Технобиос” техники за асистирана репродукция (отчетена като родени, отнесени в къщи здрави бебета), е подобна или понякога надхвърля обичайната за континента (BJMG, 1998, 3,115-119). Тази устойчива успеваемост се поддържа и до днес и често надхвърля 40% (данни от 2012 год).

Тъй като първи у нас започнахме успешното предлагане на in vitro процедурите, отдавна в българските градове и села живеят „направени” с наша помощ „ин витро” деца – доста от тях имат братчета или сестричета, заченати по същия начин.

КОНТАКТИ

Медицински център Технобиос гр. София
Адрес: гр. София, жк. Западен парк, бл.72, вх. А, ет.1 и 2.
Тел.: 02/ 920 65 67 ; 0878205252
Е-mail:
Web site: http://www.invitro-art.com