Медицински център „Св. Елисавета”

Published by burn on

Медицински център „Св. Елисавета” е лечебно заведение за специализирана медицинска помощ, разположено в гр. Раковски и с филиали в с. Белозем и гр. Брезово.

Всички кабинети, клиничната и микробиологичната лаборатория в „Св. Елисавета” са оборудвани с модерна медицинска техника и апаратура. Центърът предлага най- добрите съвременни условия за прегледи, лечение, изследвания и престой в модерно обзаведени стаи. В него за разкрити операционен блок с операционна зала, предоперационна, реанимационна и стаи за пролежаване на оперираните пациенти. В центъра се извършват хирургични операции в областта на малката и средната хирургия.

„Св. Елисавета” работи по договори с:

–  Националната здравноосигурителна каса

–  ОЗОФ „Доверие”

– “Здравноосигурителна Компания България Здраве” АД

– “ЗОК Прайм Хелт” АД

– Здравноосигурителен фонд “Вайс Медика” АД

– Здравноосигурителна компания “Надежда” АД

– “Общинска здравноосигурителна каса” АД

– “Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД

– “ДЗИ – здравно осигуряване” АД

– “Здравноосигурителна компания ЦКБ” ЕАД

– “Токуда Здравноосигурителен фонд” АД

– “Здравноосигурителен фонд Медико-21″ АД

– ЗОД “Булстрад Здраве” АД
Медицинското заведение обслужва здравноосигурени пациенти с направления от семейните лекари в цялата страна. Предлаганите от центъра услуги включват и ЛКК комисия, издаване на медицински удостоверения, издаване и презаверяване на здравни книжки и др.

КОНТАКТИ

Медицински център „Св. Елисавета”
Адрес: гр. Раковски, ул. “Васил Петлешков” № 1
Адрес: гр. Белозем ул. “Родопи” № 43
Тел.: 0888353649,0888438322,031513152,031512033