Медицински център “СВЕТИ ВРАЧ АД” гр. Пловдив

Published by burn on

Медицински център МЦ “СВЕТИ ВРАЧ АД” е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ. Той е основан през 2000 г. Разположен е на третия етаж на поликлиниката на Военна болница – Пловдив.

В сградата саразположени структури за болнична и доболнична помощ, самостоятелна медико-диагностична лаборатория за високоспециализирани изследвания .

Всички те предоставят уникалната възможност медицинското обслужване да се извършва в един напълно завършен цикъл-от диагнозата до крайния клиничен резултат.

 

КОНТАКТИ

Медицински център “СВЕТИ ВРАЧ АД” – Пловдив – svetivrachi.com

Адрес: гр. Пловдив бул. “Хр.Ботев” №81
Тел.: 032 60 98 59
Факс: 032 60 98 87
E-mail: sv_vrach@ mail.bg