Медицински център “РепроБиоМед”

Published by burn on

Медицински Център „РепроБиоМед” ООД е създаден през 1999 г. от Д-р Павлета Табакова и Доц. Д-р Иван Николов.

Според предмета на дейността си, медицинският център представлява звено за оказване на амбулаторна акушеро-гинекологична помощ, което е в състояние да поддържа широк спектър от медицински услуги, а именно:

диагностика, лечение и профилактика на акушеро-гинекологичните заболявания;
диагностика и профилактика на онкологичните заболявания на женския репродуктивен апарат;
семейно планиране (и контрацепция);
диагностика и лечение на климактериума при жената, хормоно-заместителна терапия (ХЗТ);
клинико-лабораторна диагностика на редица други заболявания;

но най-вече Центърът е известен с тясната си специализация в областта на т.н. Асистирани Репродуктивни Технологии (АРТ), включващи богат набор от класически и модерни техники за диагностика и лечение на безплодието при човека:

Модерна хормонална диагностика и лечение;

Индукция на овулацията;
Контролирана овариална (хипер)стимулация (COHS) за добив на повече яйцеклетки при ‘ин витро’ оплождане;
Яйчникови (фоликулни) пункции под ултразвуков контрол;
‘In vitro’ фертилизация с трансфер на ембриони (IVF-ET);
Микроманипулация на човешки гамети, в частност – интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди в яйцеклетки (т.нар. ICSI – IntraCytoplasmic Sperm Injection);
Замразяване и съхранение при свръх-ниски температури (to = – 196оС) на човешки сперматозоиди, овоцити, ембриони и репродуктивни тъкани.

Съгласно изискванията на чл.131 ал. 1 от ЗЗ, както и на Наредба № 16 /2007 г. на МЗ, МЦ „РепроБиоМед” има издадено разрешение от Министъра на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция, съгласно което лечебното заведение има право да осъществява „асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи; съхранение на сперматозоиди и зиготи”.

МЦ „РепроБиоМед” е сертифициран по ISO 9001:2000 (сертификат № HU07/2878) за управление на качеството от 04.12.2007г., като през септември 2010 г. бе осъществено ресертифициране по ISO 9001:2008.

През 2009 г. Медицински център „РепроБиоМед” ООД премина успешно акредитационна процедура.

Първоначално лечебното заведение бе разположено в самия център на гр. София на площ от около 200 м2, но поради разрастването на дейността ни, амбициите ни от непрекъснато подобряване качеството на работа, както и в резултат на желанието ни да осигурим повече комфорт на нашите пациенти, през април 2010 г. бе открита новата ни База 2 в гр.София, кв.Овча купел, разполагаща се на три етажа на площ от над 850 м2. Новата база е оборудвана с високотехнологична апаратура, като са спазени всички изисквания съгласно стандарта за Акушерство и гинекология, Анестезиология, Асистирана репродукция, както и съгласно Европейските директиви. Изградени са функционални АГ-кабинети, модерни Лабораторен и Ин витро сектори, уютни стаи за престой на пациентите. Стремежът на нашия екип е всеки пациент да получи качествено облужване и същевременно да остане доволен от посещението си при нас.

 

Акушеро-гинекологичен кабинет
 • Профилактични гинекологични прегледи:

гинекологичен преглед;
ултразвукова диагностика (УЗД);
цитонамазка;
микробиологично изследване на влагалищен секрет.

 • Ултразвукова диагностика (УЗД):
 • ултразвукова диагностика на яйчници, маточни тръби, матка;

фоликулометрия;
ултразвукова диагностика на бременни.

 • Консултация на стерилна двойка и изработване  на стратегически план за изследване и лечение на безплодието;
 • Рентгенова („цветна”) снимка на маточните тръби (хистеросалпингография);
 • Диагностика и лечение на възпалителни заболявания;
 • Колпоскопия;
 • Електрокоагулация на ерозио на маточната шийка;
 • Диагностика и лечение на менопаузални проблеми;
 • Контрацепция и хормонозаместителна терапия;
 • Семейно планиране;
 • Установяване на бременност;
 • Биохимичен скрининг  – ранен (11 – 13 г.с.) и късен (15 – 19 г.с.);
 • Проследяване на бременност (женска консултация);
 • Запис на детски сърдечни тонове и контракции.

 

Оперативна дейност

Малки амбулаторни оперативни интервенции:

 • Прекъсване на бременност по желание на пациента до 11 г.с. ;
 • Абразио резидорум;
 • Сепарирано абразио;
 • Биопсия на маточна шийка;
 • Електроконизация на маточна шийка (LETZ);
 • Пластика на маточна шийка;
 • Корекция на влагалищни септуми;
 • Ексцизия на бертолинови кисти и абсцеси;
 • Хименопластика;

и др.

Диагностична и оперативна хистероскопия (вкл. хистерорезекция на полипи, миоми и маточни септуми);

Диагностична лапароскопия и лапароскопски („безкръвни”) операции:

 • Премахване на сраствания;
 • Репозиция на яйчници;
 • Овариален дрилинг;
 • Кистектомии (вкл. на големи кисти и през бременността);
 • Оперативно лечение на ендометриоза;
 • Пластика на маточите тръби;
 • Миомектомии;
 • Отстраняване на маточни тръби, яйчници или аднекси;
 • Супрацервикална хистеректомия;
 • Тотална лапароскопска хистеректомия;

и др.

Коремни операции („на отворен корем”) – всички видове без онкохирургия.

Раждане

Раждане по нормален път;

Раждане по оперативен път (вкл. цезарово сечение).

 

ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Анти-фосфолипидни антитела (APA);

 • Анти-кардиолипинови  IgG, IgM, IgA  антитела;
 • Aнти-b2GPI-IgG, IgM, IgA антитела;
 • Анти – протромбин  IgG, IgM, IgA антитела.

Анти-нуклеарни антитела (ANA);

Анти-овариални анитела;

Анти-спермални антитела;

Имунофенотипизиране на левкоцити;

NK – клетки;

 TAT  (Антитироглобулинови антитела);

МАТ  (Антимикрозомални антитела).

 

ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Причини за повтарящи се спонтанни аборти (панел за тромбофилии)

Фактор V Lаiden;

Протромбин;

PAI (инхибитор на плазминогенния активатор).

Стрилитет

Y-хромозомни микроделеции (мъжки стерилитет);

Кариотип.

ДНК-диагностика на инфекциозни заболявания

HPV – Високорискови типове – генотипиране;

Херпес симплекс вирус (HSV тип 1);

Херпес симплекс вирус (HSV тип 2);

Сифилис (Treponema Pallidum);

Хламидия (ДНК – тест + IgG);

Гонорея;

Микоплазми + Уреаплазми;

Трихомони (Trichomonas vaginalis);

Кандида (Candida albicans);

Гарднерела (Gardnerella vaginalis);

Токсоплазмоза – пренатален ДНК анализ.

 

Алергии (ДНК-диагностика)

Хранителен панел;

Инхалаторен панел.

 

Хематология
 • Пълна кръвна картина
 • Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ)
 • Кръвна група и резус фактор
Хемостазиология
 • Протромбиново време
 • Активационно парциално тромбопластиново време
 • Фибриноген
Биохимия
 • Общ белтък
 • Урея
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Албумин
 • Глюкоза
 • ГОТ (глутамат-оксалацетат трансаминаза)
 • ГПТ (глутамат-пируват трансаминаза)
 • Пикочна киселина
 • С-реактивен протеин
Банално изследване на урина
 • Билирубин
 • Уробилиноген
 • Кетонни тела
 • Аскорбинова киселина
 • Глюкоза
 • Белтък
 • Наличие на кръв
 • pH
 • Нитрити
 • Левкоцити
 • Относително тегло
 • Седимент
Отчитане на хормонални нива в кръвен серум
 • Естрадиол (Е2)
 • Лутеинизиращ хормон (LH)
 • Прогестерон (P4)
 • Пролактин (PRL)
 • Фоликуло-стимулиращ хормон (FSH)
 • Тиреоид-стимулиращ хормон (TSH)
 • Тестостерон
 • Кръвен тест за бременност – изследване нивата на ЧХГ (β-човешки хорион-гонадотропин- β-HCG) в кръвен серум
 • Изследване на яйчников резерв – Инхибин Б и Анти-Мюлеров хормон
Изследване на полово-предаваеми заболявания
 • Хламидии – IgG, IgA
 • Хепатит С
 • Хепатит В (HBsAg, Anti- HBcAg –total)
 • СПИН ( HIV)
 • Сифилис (Васерман)
Други
 • Токсоплазмоза
 • Рубеола
 • Туморни маркери
ЦИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Изследване на цервикален секрет

Изследване на пунктат

Цитонамазка

ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ
 • Лапароскопия
 • Хистероскопия

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИ

Медицински център “РепроБиоМед” ООД – reprobiomed.eu

База 1 , Kонсултативни АГ – кабинети
Адрес: гр.София, ул. “Д-р Петър Берон” 5А /до НДК/
Тел: 02 963 08 04; 02 980 09 91
Работно време: понеделник-четвъртък: 09:00ч.-19:30ч.; петък: 09:00ч. – 13:00ч.
E-mail: mail_at_reprobiomed.eu


База 2, Kонсултативни АГ – кабинети, Ин витро сектор, Криобанка, Клинична и микробиологична лаборатории

Адрес: гр.София, кв.”Овча купел”-стара част, ул.”Бойчо Огнянов” 28 /срещу Украинското посолство/
Тел: 02 855 01 02; 02 492 46 15; 02 492 46 16;
Моб. тел.: 0878 / 270 804
Работно време: понеделник-петък: 07:30ч.-18:00ч.; събота: 07:30ч. – 12:30ч.