МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “МЕДИК КОНСУЛТ” гр. Русе

Published by burn on

Най-новият медицински център в Русе „Медик Консулт“ работи екип от висококвалифицирани лекари с разнообразни специалности, които освен в центъра са ангажирани и в болницата. Пациентите на центъра могат да получат следболнично лечение и продължително медицинско наблюдение от същите специалисти, които са ги лекували в болницата и са много добре запознати с индивидуалните им особеност.

Специалистите в медицинския център приемат пациенти с направления от личния лекар, но имат и свободен прием за желаещите. Препоръчително е предварителното записване за час на тел. 0882 909 725.

Цикълът на медицинско обслужване в център „Медик Консулт“ е завършен с приемна на клинична лаборатория и аптека. Приемната спестява време на пациентите, защото няма да се разкарват до някоя от лабораториите, нито пък лекарите ще чакат от тях да им донесат резултатите от изследванията си.

Аптеката има изключително важно място в медицинския център, защото позволява да има непрекъснат контакт между лекар и фармацевт и така да се прецизира терапията на болните. Освен с голямо разнообразие от медикаменти, включително за диабетици, за болни с редки заболявания и злокачествени новообразувания, за ветерани от войните и военноинвалиди, аптеката разполага с пълна гама хомеопатични продукти и хранителни добавки. Изпълнява и рецепти по Здравна каса.

КОНТАКТИ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “МЕДИК КОНСУЛТ” гр. Русе
Адрес: гр. Русе, ул. Воден № 6
Тел.: 0882 909725