ITS | Здравен портал

Медицински център Евро Мед гр. Поморие

Медицински център „Евро-мед” е център, който работи в областта на спешното медицинско обслужване и първичната медицинска помощ в България, в района на Слънчев бряг, Несебър, Поморие и Обзор.

В нашия център работят лекари с различни специалности с цел покриване на широк спектър на медицинското обслужване.

Медицинското обслужване се осъществява от специалисти със следните специалности:
– вътрешни болести/кардиология
– хирургия
– анестезиология/интензивна медицина
– педиатрия
– ендокринология
– обща медицина

За оптималното медицинско обслужване на пациентите медицинският център поддържа интензивно сътрудничество с разположените в района болници, както и сътрудничество със специализирани клиники и институти в Германия.

Това включва диагностика, както и възможно най-доброто пред- и постстационарно лечение на пациентите. Благодарение на интердисциплинарната съвместна работа на отделните специалисти е осигурена базата за ефективно и квалифицирано обслужване на пациентите. Всички лекари и сестри от медицински център „Евро-мед” работят според най-съвременното ниво на медицинската наука и използват съвременна медицинска апаратура за съответната сфера.

Пациентите се обслужват от любезен, компетентен и редовно обучаван персонал в кабинетите. Всички кабинети са с висококачествено оборудване и впечатляват със светлата и приятна атмосфера. Медицинският център „Евро-мед” е модерен и перспективен медицински център. Лекарите и сестрите разбират вашата необходимост от медицинско обслужване и като ориентирана към пациента услуга.

Пациентите трябва да усетят партньорската концепция на медицинския център и да се възползват от нея. Освен това медицинският център разполага със съвременен център за спешна помощ и транспорт на пациенти, който е организиран по немски стандарт. За тази цел има на разположение линейки с обучен персонал (парамедици).

Оборудването на автомобилите отговаря на DIN EN 1789 тип C и така гарантира оптимално спешно обслужване на пациентите.


Спектър на услугите на медицински център „Евро-мед”
:
В нашия медицински център се лекуват остри заболявания и травми от злополуки на възрастни и деца, включително такива с опасни за живота състояния.

Модерно оборудвани помещения са на разположение 24 часа на опитен екип от лекари с различни специалности и обслужващ персонал с най-съвременна медицинска техника. Незабавно могат да се извършат всички необходими диагностични процедури.

В центъра за спешна медицинска помощ са добре интегрирани процесите за лечение с цел бързо обслужване на пациенти със сърдечен инфаркт, инсулт и тежко пострадали пациенти в сътрудничество с клиники, институти и специализирани звена в Бургас, Варна и София.

Гарантира се тясно сътрудничество със специалисти в Германия. Освен това нашият медицински център разполага с лекари във Варна и София. Центърът предлага допълнително звено за домашни посещения, което извършва амбулаторни прегледи и консултации на пациенти в хотела или апартамента, както и на други места.

Допълнително разполагаме с център за спешна помощ и транспорт на пациенти по стандарта на ЕС.

Спешен център
Наред с интердисциплинарното спешно отделение, което предоставя лечение по всички медицински специалности, ние предлагаме следните специалисти:
вътрешни болести/кардиология
хирургия
анестезиология/интензивна медицина
педиатрия
ендокринология
обща медицина

Мобилният дежурен медицински екип предлага услугата за домашни посещения, която може да се използва в спешни случаи. (хотел, домашни посещения).

Център за спешна помощ/транспорт на пациенти:
Центърът за спешна помощ и амбулаторията за спешна медицинска помощ на медицинския център „Евромед” са на разположение за бързото обслужване на всички пострадали и болни в района на Слънчев бряг, Несебър, Поморие и Обзор. Всички наши лекари имат допълнителна квалификация по спешна медицина.
Към двата специални автомобила (напр. линейки – всички могат да се използват и като реанимобили) са включени и автомобили за превоз на болни, които са пригодени специално за отдалечени места и локални обратни транспорти.

КОНТАКТИ

Медицински център Евро Мед гр. Поморие
Адрес: гр. Поморие, ул. Поп Сава Катрафилов 1A
Тел.: 0596/ 22012; 0887 980 725; 0893 475 211
Е-mail:
Web site: http://medicalcenter-euromed.com

error: Alert: Content is protected !!