Медицински център „Д-р Хайвазов”

Медицински център „Д-р Хайвазов” е създаден в края на 2010г.

В него работят: ортопеди и травматолози, офталмолози, невролози, неврохирурзи,кинезитерапевти и рехабилитатори.

На разположение на пациентите при необходимост от образна диагностика са:рентген, ехограф, остеодензитометър, озоногенератор, електромиограф, пълно окомплектоване на очния кабинет, съвременна физио-рехабилитация.

Медицински център „Д-р Хайвазов” работи с НЗОК;  лица, застраховани в ЗК “УНИКА” и с частни пациенти.

От 23.02.2015 г. към МЦ „Д-р Хайвазов” има регистрирана Комисия по етика, решението за което е публикувано в сайта на ИАЛ.

Кабинети

 • Акушерство и гинекология
 • Алергология
 • Гастроентерология
 • Диетика, хранене и алтернативна медицина
 • Кардиология
 • Кинезитерапия
 • Кожни и венерически болести
 • Лични лекари
 • Неврохирургия
 • Нервни болести
 • Образна диагностика
 • Ортопедия и травматология
 • Офталмология
 • Психиатрия
 • Пулмология и фтизиатрия
 • Ревматология
 • Урология
 • Уши Нос Гърло (УНГ)
 • Физиотерапия и рехабилитация
 • Хирургия

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИ

Медицински център „Д-р Хайвазов”
Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 131
Тел.: 02/ 875 71 11
Web site: http://www.medicine-bg.com/