МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”ДАРИС”ЕООД -Гр. Козлодуй

Published by burn on

Първият медицински център разкрит в града.

В него работят висококвалифицирани специалисти и функционират следните кабинети:

Вътрешени болести:
Д-р Боряна Добрева-Златанова

Радиобиология:
Д-р Боряна Добрева-Златанова

Детски болести и хомеопатия:
Д-р Павлина Николова

Ендокринология и болести на обмяната:
Д-р Николина Христова

Акушерство и гинекология:
Д-р Румяна Димова

Неврология:
Д-р Дечо Иванов

Гастроентерология:  
УНГ болести:
Д-р Росен Белчев

Физиотерапия и рехабилитация:
Д-р Вилияна Борисова

Очни болести:
Д-р Иван Спасов

МЦ ”ДАРИС”ЕООД е лицензиран да извършва  лечебно – диагностични прегледи; профилактични прегледи; специализирани медицински прегледи със заключение за работа в йонизираща среда /АЕЦ;АЕР и др./; клинико-лабораторни изследвания; фиброгастроскопии; колоноскопии; ЕКГ; физиотерапия и рехабилитация; ехография на коремни органи, щитовидна жлеза; Доплерова сонография.

Медицински управител:Д-р Боряна Добрева-Златанова

Има разкрита и функционираща Служба Трудова Медицина “ДАРИС КОНСУЛТ”ООД

СТМ  е лицензирана от Министерство на здравеопазването да подпомага работодателите при извършване оценка на риска за здравето и безопасността на работното място,съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба№ 3 на Министерство на здравеопазването за службите по трудова медицина.
Работно време: Понеделник до Петък

От 7:30ч.до 19:30ч.

Събота от 9:00ч.до 15:00ч.

КОНТАКТИ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”ДАРИС”ЕООД -Гр. Козлодуй
Адрес: гр. Козлодуй, ул. София № 13
Тел.: 097389300; 097389311; 0887253723; 0878944744