Медицински комплекс “Хигия” гр. Пазарджик

Published by burn on

В началото на 2009 г. болница „Хигия” бе сертифицирана по ISO 9001:2000 за управление на качеството за цялостната дейност на нейните медицински и спомагателни структури и на базовите й възможности  за обучение на студенти и специализанти. Внедрената система ISOза управление на качеството, гарантира високо ниво на грижите за пациентите и международно признание на управленския модел на болницата.

 

ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

Култът към красотата не е феномен на нашето време. Още от зараждане на човечеството той е постоянна част от съществуването на всички страни и култури. Неоспорим факт е, че идеалите за красота се променят заедно с нашето развитие.

Едно нещо не се е променило със сигурност през всички времена – собственият стремеж към красотата и свързаните с това привилегии като обществено признание, успех в любовта, в приятелския кръг и в професията. Затова не е учудващо, че в днешно време, както много жени, така и много мъже, все по-често използват напредъка на медицината в областта на пластичната хирургия, за да  осъществят своите представи за красота и естетика. Благодарение на често обективните съобщения в медиите днес естетичните операции се третират не като съдържание на клюкарските колонки, а като сериозна медицинска тема.  Това от своя страна доведе до изчезването на много предразсъдъци и страхове, които бяха възникнали с течение на времето, именно в резултат на недостатъчната информация. Днес никой не се срамува от своето решение да използва естетичните операции като средство за постигане на идеал за собствения си външен вид. Причината затова е, че толерантността на обществото в тази насока се е повишила многократно.

Нашата тайна се крие в личния ни опит с естетично-пластичните операции. Ние познаваме добре страховете и предразсъдъците, утежняващи едно такова решение. Всичко това ни улеснява да се поставим във Вашата ситуация и да изясним всички Ваши въпроси в един обширен разговор. Особено важно е Вие да знаете с точност какво Ви предстои при оперативната интервенция, как можете да се подготвите за операцията и какво трябва да правите след нея.

За нас е особено важно Вие да научите всичко, което може да е от значение за Вашето решение да си направите естетично-пластична операция.За да бъде определена коя оперативна интервенция е най-правилна във Вашия случай е задължителен разговорът със самия хирург.

Един оптимален резултат зависи преди всичко от опита на опериращия хирург и от неговата компетентност.

КОРЕКЦИИ НА БЮСТ

От векове бюстът е символ на женствеността, на еротиката на сексуалността, да не забравяме и на майчинството. Доста често обаче, точно по отношение на него се срещат твърде завишени представи и фантазии, както и силно изявени комплекси при жените.  Още от тийнейджърска възраст, много от тях страдат от мисълта, че имат извънредно малки или пък твърде големи гърди.

Модерната естетично-пластична хирургия може да даде най-доброто решение чрез прилагането на различни индивидуални методи в почти всички случаи, без значение какви корекции на формата се желаят.

Много жени днес могат да изпълнят мечтата си за по-голям и стегнат бюст. Причините за това са много  –  гърди, които по природа са малко развити и не съответстват на идеала за красота, както и такива, при които има разлика в големината. Много жени не могат да се примирят с факта, че формата на техните гърди се е променила, както се случва след прекарана бременност, след значителна редукция на теглото или просто е обусловено от възрастта.  Чрез уголемяване на бюста, Вие ще имате не само нова фигура, но и ще получите положителен импулс за Вашето самочувствие. Решението за уголемяване на бюста се взима винаги по естетични причини и по принцип не е въпрос на възраст, но растежът на тялото трябва да е завършил.

МОДЕЛИРАНЕ НА ТЯЛО

Повечето от нас познават проблема с мастните възглавнички, които не могат да се отстранят нито чрез строги диети, нито чрез спортни натоварвания. Най-добър пример за това са „бричовете” при жените и „ спасителния пояс” при мъжете, които довеждат много от нас до отчаяние. Те не само развалят естетичния общ изглед на нашето тяло, но и понижават самочувствието ни. Това от своя страна често води до ограничения в начина ни на живот. Напредналата естетична хирургия ни дава възможност да разрешим този проблем  за продължително време. По-рядко се събират мастни депа в областта на раменете и на горната част на ръцете, но дори и тук изсмукването на мазнини трябва да доведе до желания резултат.

Излишни мазнини могат да са отстранят и от областта на ханша, от седалището, от вътрешната страна на бедрата и от вътрешната страна на колената, от подбедриците и от глезените. Липосукцията се провежда винаги, поради естетични причини и по принцип не е проблем на възрастта. Изсмукването довежда най-често до изчезване на целулита и на предизвиканите от мастните натрупвания неравности или най-малкото до тяхното чувствително намаляване.

ЕКИП

Доц. д-р Стайко Спиридонов,

д.м. Изпълнителен директор “МБАЛ Хигия” АД, Специалист по естетична хирургия

sspiridonov

1977 г. Завършва Медицинска академия София

1984 г. .Завършва специализация по обща хирургия

1991 г. Организира и създава първото частно лечебно заведение в България, състоящо се от доболнична специализирана медицинска помощ и стационарна част по естетична хирургия

1991  г.Прави първата си специализация по естетично-пластична и реконструктивна хирургия  в  Барселона, Испания

1995-1997 г. Ежегодно специализира естетична-пластично и реконструктивна хирургия в болница “Фош” в Париж- Франция и участва със свои  разработки в конгресите, организирани в Париж и във Валенсия, Испания

1999 г. Завършва специализация по естетично–пластична и реконструктивна хирургия и участва в конгрес в Медицински университет Буенос Айрес, Аржентина

2002 г.Удостоен с диплом “Почетен професор” по медицина от Интернационалната Медицинска Асоциация на България IMAB и Медицински Университет Варна

2002  г.Приет за член на Френската асоциация по естетично-пластична и реконструктивна хирургия SOFCEP

2004 г. – Учредява „СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИЦИТЕ С ЧАСТНО УЧАСТИЕ” и заема поста на председател на Управителния съвет.

2006 г. – Сдружението прераства в НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ в БЪЛГАРИЯ и става член на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ.

2009 г. – защитава дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор по медицина

д-р Динко Владимиров

Ръководител на Клиника по хирургия “Д-р Виделов” към ”МБАЛ-Хигия” АД

dvladimirov

През 1986 г. завършва Висшия медицински институт  „Иван П. Павлов”. Специалист-хирург, с квалификация по лапароскопска и ендоскопска хирургия.

Специализирал е естетично-пластична хирургия в Париж, Франция. Участвал в много конгреси по естетично-пластична хирургия в България, Европа и Латинска Америка.

Д-р Динко Владимиров е ръководител  на Клиника по хирургия “Д-р Виделов” към “МБАЛ-Хигия” АД от 1994 г., с 20 годишен професионален опит като хирург.

През 2002 г. е приет за член на Френската асоциация по естетично- пластична и реконструктивна хирургияSOFCEP.

д-р Стоян Янакиев

syanakiev

Д-р Стоян Янакиев завършва Медицинска  академия София през 1961 г.

Специализирал е лицево-челюстна хирургия.

От 1971 до 2001 г. работи във Военномедицинска академия София, а от 2000 г. – в “МБАЛ Хигия” АД.

д-р Валери Гадючков

Ръководител ”Отделение по анестезия и интензивно лечение” към „МБАЛ-Хигия” АД

vgaduchkov

Завършва Висш медицински институт „Иван П.Павлов” със специалност „Анестезиология и реанимация”.

Специализирал „Детска анестезиология”.

Години наред е бил ръководител на Отделението по реанимация и анестезиология към МБАЛ Пазарджик АД.

От 1994 г. работи като ръководител “Отделение по анестезия и интензивно лечение” към „МБАЛ-Хигия” АД.

Д-р Гадючков има 25 години професионален опит като анестезиолог-реаниматор. Участва редовно в конгресите по специалността в страната.

БОЛНИЦА

В многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” функционират:

Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” е оборудвана със съвременна апаратура за ендоскопски и лапароскопски хирургични интервенции и катетеризационна зала за интервенционална кардиология.

Операционните зали са снабдени със система за видео и аудио обмен и наблюдение, изградена на принципа на телемедицината.

С това е създадена възможност за визуализация на посочените дейности в реално време с учебна и/или консултативна цел.

Средногодишно капацитетът на болницата е около 7500 преминали болни, като пациентите разполагат с комфортни хотелски условия в стаите.

През месец март 2008 г. болницата получи от Министерство на здравеопазването на Република България:

Акредитационна оценка „Отлична” за срок от 5 години за цялостна медицинска дейност и за отделните медицински и други дейности;

Акредитационна оценка „Отлична” за срок от 5 години за практическо обучение и следдипломна квалификация на студенти и специализанти.

В началото на 2009 г. болница „Хигия” бе сертифицирана по ISO 9001:2000 за управление на качеството за цялостната дейност на нейните медицински и спомагателни структури и на базовите й възможности  за обучение на студенти и специализанти. Внедрената система ISOза управление на качеството, гарантира високо ниво на грижите за пациентите и международно признание на управленския модел на болницата.

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
“Диагностично консултативен център  ”ХИГИЯ” ООД е лечебно заведение за доболнична специализирана медицинска помощ, aкредитирано с най-високата оценка – „Отлична” от Министерството на Здравеопазването.
В края на 2009 г. към Диагностично-консултативен център “Хигия” бе разкрито ново Западно крило.

В ДКЦ „Хигия” се осъществява диагностика и лечение, консултации и наблюдение на болни по следните специалности:

 

детски болести
хирургия
съдова хирургия
детска хирургия
ортопедия и травматология
анестезиология и реанимация
акушерство и гинекология
ушно-носно-гърлени болести
очни болести
вътрешни болести
ревматология
гастроентерология
кардиология
нефрология
онкология
урология
психиатрия
кожно-венерологични болести
ендокринология
неврология
физиотерапия и рехабилитация
инфекциозни болести

 

В Диагностично-консултативен център „Хигия” функционират клинична, микробиологична, патоморфологична лаборатории и структура по образна диагностика с модерна апаратура за надеждна диагностика и съвременно лечение.

В новоразкритото Западно крило на ДКЦ “Хигия” се осъществява диагностика, лечение и наблюдение на болни по последните специалности – акушерство и гинекология, кардиология, неврология, урология . Тук можете да се консултирате със специалисти и да изберете семеен лекар.  В новоразкритото Западно крило  е разкрит и сектор поекстракорпорална литотрипсия за неоперативно разбиване на камъни в бъбреците.

Капацитетът за обслужване на пациенти в ДКЦ „Хигия” е над 100 000 годишно. Ежедневно капацитетът е около 300-350 пациенти с над 400 медицински услуги.

Диагностично-консултативен център “Хигия” е част от Медицински комплекс “Хигия”.
МЕДИЦИНСКИ СПА ЦЕНТЪР И ФИЗИОТЕРАПИЯ
КОНТАКТИ

Медицински комплекс “Хигия” – higia-bg.com

Адрес: Гр. Пазарджик, ул. “Св. Иван Рилски” №3
Тел./факс: 034 44 33 06
E-mail: office_at_higia-bg.com