МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „СИМПАТИЯ” гр. Благоевград

Published by burn on

Медицински комплекс „СИМПАТИЯ” е изграден от две структури:

„Симпатия” ООД – Групова практика за първична медицинска помощ

В пациенската листа на практиката има здравноосигурени лица от всички възрастови групи. Лекарите, които работят в „Симпатия” ООД ГППМП са високо квалифицирани, с богат професионален опит:
– д-р Илияна Илиева-Димитрова – специалист по Обща медицина и Хомеопатия;
– д-р Снежина Илиева – специалист по Обща медицина;
– д-р Людмила Миховска – специалист по Обща медицина;
– д-р Дафина Тачова – специалист по Детски болести, Детска пневмология и фтизиатрия и Социална медицина и здравен мениджмънт (работи като Управител на лечебното заведение и нает общопрактикуващ лекар).

„Симпатия” ООД ГППМП осигурява амбулаторна дейност от 07:30 до 18:30 ч. без прекъсване, като при желание пациентът на практиката се обслужва на момента от дежурните лекари, независимо в чия пациентска листа се намира.В този 11-часов интервал се осъществяват прегледи, здравна промоция и профилактика, диспансеризация и рехабилитация по договор с НЗОК, както и медицински дейности срещу заплащане на неосигурени лица и такива извън пациентската листа на практиката. Извършват се назначения на изследвания, медицински дейности и манипулации, експертиза на временна нетрудоспособност, издаване на документи във връзка с дейността по осъществяване на медицинска помощ, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ. Лекарите работят по програмите „Детско здравеопазване” и „Майчино здравеопазване”, по преценка извършват домашни посещения. При необходимост пациентите могат да се възползват от наличието на специалист по Хомеопатия сред екипа.
Неотложни прегледи в часовете 20:00-07:30 и през почивните дни- в дежурен кабинет по договор с МДЦ”Рубидент Медика” ЕООД.

„СИМПАТИЯ – Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по Детски болести и Детска пневмология и фтизиатрия” ЕООД

Д-р Дафина Тачова като специалист по Детски болести: осъществява диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на деца от 0 до 18 год., консултации, профилактика и диспансеризация по договор с НЗОК, както и срещу заплащане при извършване на медицински дейности по желание на родителите.

Д-р Дафина Тачова като специалист по Детска пневмология и фтизиатрия осъществява по договор с НЗОК и срещу заплащане:

  • Консултации на деца с неясни, рецидивиращи и продължителни симптоми от страна на дихателната система: задух, стридор, цианоза, свиркащо дишане, тахипнея, кашлица.
  • Диагностика, лечение и проследяване на деца с Пневмонии, Бронхиална астма, алергични заболявания, вродени аномалии на трахеобронхиалното дърво, гръдния кош и белодробния паренхим.
  • Диагностика, лечение и проследяване на деца с Туберкулоза.
  • Извършва функционална белодробна диагностика.
  • Работи по обучителна програма: „Детска астма”.

КОНТАКТИ

МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „СИМПАТИЯ” гр. Благоевград
Адрес: Благоевград, ул. „Славянска” №60, ет.2
Тел.: 073 88 18 67