Медико-диагностична лаборатория Хронолаб гр. Пловдив

Published by burn on

Медико-диагностична лаборатория Хронолаб е регистрирана през 2003 г. В дейността на лабораторията са включени над 280 вида показатели, покриващи широк спектър от диагностиката, профилактиката и контрола на лечението при хипертония, сърдечносъдови, обменни, бъбречни, имунни, автоимунни, хематологични и онкологични заболявания, стерилитет и пр.

Извършват се рутинни, специализирани и високоспециализирани анализи в областта на клинична лаборатория, клинична имунология, клинична микробиология, медицинска паразитология и вирусология.

Лабораторията предлага и профилактични пакети, съобразно предназначението, изследвания за постъпване в детски заведения и на работа, заверка на здравна книжка, за сключване на брак и пр.
Основен принцип на работа в Хронолаб е безкомпромисно високо качество на лабораторните резултати, предоставяне на изследвания с висока аналитична надеждност на резултатите, контрол във всички етапи на анализа: подготовка на пациента, аналитичен и следаналитичен процес. Високото качество на лабораторните резултати е предпоставка за високо качество на диагностичния процес и на лечението. Нашата цел намира израз в девиза на лабораторията: Коректност, компетентност, сигурност – предизвикателство с покритие.

Работещите в Хронолаб лекари са утвърдени в своята специалност, с дългогодишен опит в отделните области, с ред специализации в български и чужди водещи лаборатории. Те са внедрили, верифицирали и валидирали много от високоспециализираните и уникални изследвания в лабораторната медицина у нас. Участавали са и участват в множество медицински форуми и клинични проучвания, в разработването на научни трудове, клинични изпитвания и проекти. Те са и преподаватели в Медицински университет, обучават не само студенти, но и специализиращи лекари, което е предпоставка за непрекъснато поддържане квалификацията и познаване на всички новости в съответните медицински области:
Д-р Павел Павлов – специалист кл. лаборатория
Д-р Валя Маркова – специалист кл. лаборатория
Д-р Стефка Тулева – специалист кл. лаборатория
Д-р Аделина Бояджиева – специалист кл. лаборатория
Д-р Стелиана Благоева – специалист кл. лаборатория
Проф. д-р Виктория Сарафян-Озанян, д.м.н. – специалист кл. имунология
Д-р Ели Сарийчева – специалист кл. микробиология
Д-р Милка Добрева – специалист клинична вирусология
Д-р Красимира Енева – специалист медицинска паразитология

Консултант:
Проф. д-р Т. Цветкова, дмн

Лабораторията се консултира от Проф. Д-р Т. Цветкова, дмн, която е член на Експертния съвет по клинична лаборатория и на ред комисии към Министерството на здравеопазването, участва в създаването и актуализирането на Медицински стандарт по клинична лаборатория, насочва и отговаря за неговото стриктно изпълнение.

Създаването на Хронолаб, организацията на работата и контролът върху качеството на резултатите са изцяло съобразени с Националния и международни стандарти – ISO 17020, след това – ISO 15189. Строгите критерии се поддържат непрекъснато с вътрешна убеденост на целия екип. Хронолаб има акредитация от МЗ. Резултатите на лабораторията се контролират от система за вътрешен контрол на качеството, както и от национални и международни системи за външна оценка на качеството, удостоверено със сертификати.

Лабораторията осигурява лекар специалист непрекъснато, през цялото работно време. Специализираните и високоспециализираните изследванията се извършват от лекари със съответната специалност. Немедицинските специалисти – химици и биолози също са с призната специалност, медицинските лаборанти са с висока квалификация и опит, които се поддържат насочено.

Лабораторията е оборудвана със съвременна, високопроизводителна аналитична апаратура на водещи световни производители: Sysmex, Япония; Beckman-Coulter, САЩ; KoneLab/Thermo, САЩ; Sebia, Франция и пр. Осигурява и гарантира висока аналитична надеждност на лабораторните резултати.

 

ПРОФИЛИ

Групи анализи

 • Хематологични изследвания:
  • 8 и 16 – параметрови хематологични анализи
  • диференциална кръвна картина
  • ретикулоцити
  • гранулоцитна алкална фосфатаза
  • еритроцитна  и тромбоцитна морфология
 • Капилярна електрофореза на хемоглобин – диагноза на хемоглобинози и таласемии
 • Показатели на хемостазата –  основна програма,  D-dimer
 • Изследване  на урина,  изпражнения, биологични секрети (в т.ч. еякулат), течни пунктати:
  • цитологичен анализ
  • клинично-химичен анализ
 • Клинично-химични изследвания:
  • субстрати –  протеини (общ белтък, албумин, имуноглобулини,
  • индивидуални белтъци), липиден профил, глюкоза и гликирани белтъци
  • метаболити –  билирубин и фракции
  • нискомолекулни азотсъдържащи  вещества
  • ензими
  • електролити
  • олигоелементи
  • Eлектрофореза на серумни протеини и белтъци в урина,
  • имунофенотипизиране на моноклонални протеини
  • Тумoрни маркери
  • Витамини
  • Лекарства
  • Съединително – тъканни и костни маркери
  • Автоантитела
 • Микробиологични изследвания:
  • доказване, идентификация и чувствителност на патогенни
  • микроорганизми и
  • гъби в биологични материали
  • серологични изследвания – ASO, Helikobacter pylori
 • Вирусологични изследвания:
  • серологични вирусни маркери,
  • антигени и
  • антитела
  • Количествен ДНК – анализ на Човешки папиломен вирус (Digene HPV High Risk)
 • Паразитологични изследвания:
  • морфологична и
  • серологична диагностика на чревни и др. паразитози
 • Профилактични пакети
 • Изследвания за сключване на брак
 • Изследвания при бременност
 • Изследвания за постъпване на работа
 • Изследвания за издаване и заверка на здравна книжка
 • Изследвания за постъпване в детски заведения
 • Обслужване на пациенти по домовете

 

 

КОНТАКТИ

 

Централна лаборатория

 • СМДЛ “Хронолаб” Пловдив ж.к. Тракия бл. 203
  тел: 032 284 142
  работно време:
  понеделник – петък
  7:30 – 17:00
  събота 8:00 – 14:00
Филиали
 • ул.”Кавала” 20
  тел: 032 641 670
  работно време:
  понеделник – петък
  7:30 – 14:30
 • бул. “Цар Борис III”126 (МБАЛ “Тримонциум”)
  тел: 032 664 200
  работно време:
  понеделник – петък
  7:30 – 17:00
 • ул. “Подоф. Г. Котов” 17
  тел: 032 966 499
  работно време:
  понеделник – петък
  7:30 – 17:00
 • квартал Коматево ул. “Хисар” 22А
  тел: 032 690 269
  работно време:
  понеделник – петък
  7:30 – 14:30
 • бул. “България” 47А (Очна болница “Луксор”)
  тел: 032 968 881
  работно време:
  понеделник – петък
  7:30 – 17:00
 • Ул. “Костадин Величков”2 (Рилон център)
  Тел. 032 660 858
  работно време:
  понеделник – петък
  7:30 – 14:30

Медико-диагностична лаборатория Хронолаб – Пловдив – chronolab-bg.com
Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия бл. 203 вх. Г
Тел.: 032 284 142
Моб. тел.: 0885 183 946.; 0887 272 383
E-mail: chronolab@ abv.bg