Медико-диагностична лаборатория Статус гр. Варна

СМДЛ ”СТАТУС” е  варненска частна лаборатория и започва своята дейност на 01.09.2004 година.

Създадена е с много ентусиазъм и желание да стане място, където пациентите да се изследват качествено, да бъдат посрещани и обслужвани с голямо внимание.
За времето, откакто започнахме работа, се надяваме, че успяхме да постигнем това наше желание, доказателство за което са все по-големия брой пациенти, както и доверието, което създадохме у насочващите ги общопрактикуващи лекари и специалисти.
”СТАТУС” е лицензирана по закона за лечебните заведения, притежава всички необходими сертификати за извършване на своята дейност. Лабораторията е оборудвана с изключително модерна апаратура, сертифицирана по ISO и отговаряща на всички съвременни изисквания за качество, прецизност и кратки срокове на изработваане на тестовете.

Изследванията се извършват платено и по договор с НЗОК. СМДЛ ”СТАТУС” има изградена система за вътрешен контрол на лабораторните анализи и участва в системата за външен контрол и оценка на качеството. В лабораторията е осигурена безопасна среда при извършване на тестовете, както за пациентите, така и за медицинския персонал. Използват се така наречените затворени системи за вземане на кръв за еднократна употреба, които след изработване на пробите, се предават за изгаряне.

От Октомври 2007г. лаборатория ”СТАТУС” придоби като партньор немската лаборатория “DR. LUTZ FRANKE ” – Дюселдорф в лицето на   д-р Лутц Франке, управител и специалист клинична лаборатория и имунология.

Персонал

Персоналът на лабораторията е от хора с дългогодишен опит, с доказани умения .

Управител – Д-р Светослав Тодоров.

Д-р Диана Вягова – завеждащ лаборатория МЦ “Младост”.

Д-р Цветанка Челиева – завеждащ лаборатория ул. “Илинден” 21.

Д-р Лили Стефанова – завеждащ хемотрансфузионна хематология.

Д-р Калина Стоянова – завеждащ паразитологична лаборатория.

Д-р Иванка Стефанова Русева – завеждащ микробиологична лаборатория.

Д-р Светослав Тодоров – завеждащ лаборатория “Майчин Дом”.

Д-р Деница Цанева – завеждащ вирусологична лаборатория.

Д-р Светлана Попова – специалист клинична лаборатория.

Д-р Стоянка Танчева – специалист клинична лаборатория.

Медицински лаборанти в лабораториите са: Айлин Мустафа, Ана Гунчева-Петкова, Валентина Петкова, Ваня Ямболова, Ваня Цонева, Величка Минчева, Венетка Костадинова, Галина Николова, Данаила Стефанова, Даниела Малчева, Димитринка Добрева, Елена Желязкова, Живка Панайотова, Здравка Господинова, Ивена Добрева,Йорданка Христова, Калинка Стоянова, Красимира Драганчева, Красимира Желязкова, Красимира Иванова. Миглена Атанасова, Милена Димитрова, Недялка Асенова, Петя Димитрова , Петя Славова, Радослава Петрова, Росица Великова, Руска Лалева, Сияна Петрова,  Таня Ванкова, Таня Велева, Таня Илиева , Таня Коева, Теодора Янева, Янка Цветкова.

Оперативен счетоводител – Ралица Начева, Иван Рачев.
АСЧ: Румяна Петрова
Администратори: Ивайло Илиев, Ивелина Стоянова, Станислава Славова, Юлия Стоянова, Кремена Василева, Златка Костадинова.

Лабораторията разполага със специализиран транспорт и има назначени куриери за транспортиране на биологичните материали между отделните звена, както и при посещения на пациенти по домовете им.

Куриери и Логистика: Лиляна Цвяткова, Таня Теофилова, Антон Димитров, Емилиян Петков.

Санитар: Тодорка Дамянова

КОНТАКТИ

Медико-диагностична лаборатория Статус гр. Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Съборни 24, ет. 3
Тел.: 052/ 615-505; 052/ 521 970; 052/ 383 870;
Web site: http://www.statuslab.com/