Медико-диагностична лаборатория Лина гр. Бургас

Published by burn on

МДЛ Лина ЕООД изгражда първата си лаборатория в Бургас през 1999г.

Благодарение на бързото качествно и коректно обслужване на пациентите, за кратко време успява да се наложи в града и региона.

Днес, МДЛ Лина има клонове в Бургас, Поморие, Несебър, Созопол и др. Обслужва болници, диспансери и медицински центрове.

Участието в системата за външен лабораторен контрол, гарантира постоянна връзка с катедрите по Клинична лаборатория в Медицинските университети в страната.

Разработената и поддържана от инж. Михаил Калъчев информационна система осигурява автоматизиране на диагностичния процес и постоянна двустранна връзка между регистратура и лабораторна техника. Уникалният идентификационен код, който получава всяка проба и пациент още в момента на регистрация прави вероятността за грешки нищожна.

 За да отговори на тези изисквания и да запази водещото си място МДЛ ЛИНА ЕООД въведе в експлоатация интегрирана система Cobas 6000 SWA, производство на световно доказалата се компания Roche Diagnostics Deutschland GmbH.

В стремежа си към високо качество и елиминиране на грешки и в преданалитичния етап МДЛ Лина ЕООД е въвела процес за проследяване и индивидуализиране на всеки биологичен материал чрез уникален за отделните проби баркод етикет. Така се гарантира проследимост на материала от неговото вземане през изработването и подаването му, като готов резултат.

МДЛ Лина работи по договор с РЗОК.


Изследвания

Диагностични пакети
Хематологична Диагностика
Кръвосъсирване и Фибринолиза
Биохимична Диагностика
Електролити и Олигоелементи
Сърдечни Маркери
Хормонална Диагностика
Туморни Маркери
Имунологична Диагностика
Изследвания за Диабет
Маркери за Остеопороза
Лекарствен Мониторинг
Диагностика на Алергии
Микробиологична Диагностика
Вирусологична диагностика
Паразитология
Имунохематологична Диагностика
ДНК Диагностика
Изследване на Урина
Друга Специализирана Диагностика


Адреси в Бургас

к-с “Зорница”, бл. 75 – партер
(056) 86 70 10

бул. “Ст. Стамболов” №132
(056) 80 19 41

ул. “Цар Симеон I” (Републиканска) №82
(056) 82 80 30

бул. “Демокрация” №67
(056) 83 45 40

к-с “Меден рудник” №185
(056) 50 30 31

МЦ I ЕООД
(056) 84 15 92 п

МЦ Св. София ул. “Възраждане” №13

МБАЛ Дева Мария

МБАЛ Лайф хоспитал

КОНТАКТИ

Медико-диагностична лаборатория Лина гр. Бургас
Адрес: гр. Бургас, бул. "Демокрация" 67
Адрес: гр. Бургас, бул. "Ст. Стамболов" 132
Тел.: 0700 10447
Web site: http://www.lina-bg.com/