ITS | Здравен портал

Медико-дентален център Артромедика гр. София

Медицинското направление на Медико-дентален център Артромедика обхваща областите ортопедия и травматология, неврология, физиотерапия и рехабилитация.

Основните насоки на дейността са свързани с диагностиката и лечението на травми и заболявания на опорно-двигателния апарат и нервната система, както и с пред- и постоперативната физиотерапия, рехабилитация и кинезитерапия.

В практиката се осъществява възстановяването на пациенти след артроскопски операции в областта на рамото (стабилизация след рецидивиращи луксации,акромиопластика и възстановяване на ротаторния маншон),колянна става(в т.ч. реконструкции на предна кръстосана връзка) и глезенната става, пациенти след прекарани фрактури, лекувани с гипсова имобилизация или оперативно чрез метална остеосинтеза. Работи се за възстановяването на моториката на пациенти с неврологични заболявания.

Медико-денталният център разполага с лекарски кабинети за медицинските специалисти, както и кабинети за електролечение, светлолечение и лазертерапия. Разполага и със салон за кинезитерапия.

Специалисти
Медицинското направление на центъра обхваща областите ортопедия и травматология, неврология, физиотерапия и рехабилитация.

В центъра работят следните лекари – специалисти:

Д-р Владимир Русимов – ортопед- травматолог с над десетгодишен опит в консервативното и хирургично лечение на заболяванията и травмите на опорно-двигателната система. С тясна специализация в областта на артроскопската травматология. Работил в МБАЛСМ „ Пирогов”, а в момента работи в Клиниката по ендоскопска травматология на ВВМА с ръководител доц. Антони Георгиев.

Доц. д-р Здравко Стефанов – ортопед – травматолог с призната специалност от 2003 година. До момента е работил като ортопед-травматотолог в МЦРСМ „Диана спорт„, ДКЦ – 5, МБХЛ „Св. Панталеимон”, МЦ „ Св. Панталеимон” и като лекар на националните отбори по футбол – жени, юноши и младежи. Преподавател в катедрата по анатомия и биомеханика в НСА „В. Левски„.

Д-р Анна Кинова – физиотерапия и рехабилитация – работила като главен асистент в МУ – София. С десетгодишен стаж в Турция – в специализирана клиника за рехабилитация на болни с неврологични заболявания и деца с ДЦП.

Д-р Галина Бъчварова – с опит в областта на аналитичната неврология и неврофармакологията.

Илия Стефанов – главен кинезитерапевт – с богат опит в пре- и пост оперативната кинезитерапия и рехабилитация на травмите и заболяванията на опорно-двигателния апарат. Работил като кинезитерапевт с много национални футболни формации.

Пресиан Христов – кинезитерапевт с опит в работата на физио- и кинезитерапевтичната практика.

КОНТАКТИ

Медико-дентален център Артромедика гр. София
Адрес: гр. София, ж.к. Красно село, ул. Пчела 15
Тел.: 02/ 465 39 40
Web site: http://artromedica.com

error: Alert: Content is protected !!