МДМ 97 Медицинска Апаратура гр. София

Published by burn on

МДМ-97 производител на медицинска техника е основана през 1997 в гр. София от екип научни работници и инженери с дългогодишен опит в разработката и производството на електро медицинска техника.

От 2007 г. фирмата изгради и работи в условията на сертифицирана система за управление на качеството, интегрираща изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003. Апаратите на фирмата имат продуктов сертификат (СЕ 0120) съгласно Европейската директива MDD 93/42/EEC за медицинската техника и медицинските изделия.

За осигуряване качеството на произвежданите апарати и медицинска техника фирмата е оборудвана със съвременна, високоефективна измервателна апаратура, Чрез нея се осъществява мониторинг и контрол на параметрите на физиотерапевтичните апарати – мощност на лазерното лъчение, мощност на ултразвуковото излъчване, интензитет на магнитното поле, форма и интензитет на генерираните електрическите сигнали.

Произведените от МДМ-97 апарати и медицинска техника са лесни за усвояване и удобни за ползване от потребителите. В резултат на клинични тествания във водещи медицински институти в тях са вградени терапевтични програми. Те са разумна алтернатива на българския пазар със своето професионално техническо решение, високо качество и конкурентна цена.

Поддържайки добри партньорски връзки с други фирми (български и чеждестранни) – производители и доставчици на медицинска техника, МДМ-97 осъществявя цялостно оборудване на физиотерапевтични и рехабилитационни отделения, сектори и кабинети съгласно изискванията на НЗОК.

Чрез всеотдайната си работа МДМ-97 непрекъснато доизгражда и поддържа коректни бизнес взаимоотношение със своите клиенти и партньори.

Продукти :

МДМ-97 е производител на медицинска техника и предлага широка гама медицински апарати и уреди предназначени за:

медицинска техника за болници, клиники и отделения по физикална медицина и рехабилитация;

медицинска техника за специализирани медицински центрове и кабинети;

медицинска техника за спортно-оздравителни и рехабилитационни центрове;

медицинска техника за балнеологични и възстановителни центрове;

медицинска техника за специализирани центрове за хора с травми и увреждания.

Сервиз :

МДМ-97 съдейства за успеха на своите клиенти чрез професионален и своевременен гаранционен и извън гаранционен сервиз на всички закупени продукти.

За качественото обслужване на клиентите сервизната база на МДМ-97 е оборудвана с необходимата специализирата измервателна апаратура и добре обучени сервизни специалисти.

МДМ-97 осигурява 24 месеца гаранционен сервиз на продаваната апаратура в сервизната си база в гр. София. За територията страната МДМ-97 поема разходите по доставка на апаратурата до клиента, извършена от куриерски служби “Еконт” и “Спиди”.

МДМ-97 сключва абонаментни договори за извънгаранционно поддържане на продаваната апаратура и предоставя оборотни апарати при възникване на повреда при клиента.

МДМ-97 не носи отговорност за качеството на извършени ремонтни дейностти от неупълномощени лица.

Контакти

Град: София

Адрес: ж.к. Люлин, бл. 732, вх. В, ет. 1, ап. 47

Телефон: 02/ 826 54 74 ; 0889 580 979; 0888 719 781

e-mail: office@mdm97.com

web site: www.mdm97.com