МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ПАНАГЮРИЩЕ

Published by burn on

Нашето име е знак за универсална медицинска грижа и уникална медицинска техника.

„МБАЛ – Уни Хоспитал“ в град Панагюрище е знак за модерност, функционалност, динамика, прецизност, уникална медицинска грижа и свръхтехнологична медицинска техника. Най-голямата частна инвестиция в българското здравеопазване за изминалите 27 години.

Намираме се в град Панагюрище. Знаков град за България. Тук е открито световноизвестното Панагюрско златно съкровище, а градът е съпричастен с Априлското въстание.

Тук работят двата най-добри мултимодални линейни ускорителя от най-високия клас в света. Онкологичният център, който включва Медицинска онкология, Лъчелечение и Нуклеарна медицина е емблематичен за болницата и е на световно ниво. 63% от пациентите в отделението по Медицинска онкология не са от региона, а в другите отделения, пациентите от цяла България са близо 50%.

За първи път в България едновременно се съчетават образни диагностични методи – позитронно-емисионeн томограф – ПЕТ-СТ, магнитен резонанс, компютърен томограф, роботизиран ангиограф, ултразвукови методи, заедно с оперативни интервенции, най-модерни инвазивни методи и телекомуникационни връзки с водещи центрове във всички специалности. Тук е оборудван хирургичен комплекс с първата за България и Югоизточна Европа хибридна операционна зала с роботизиран ангиограф. Работи и уникална микробиологична лаборатория, която позволява най-бързата диагностика и адекватно лечение. В „МБАЛ-Уни Хоспитал“ е наложен комплексният подход, който обхваща целия път на модерната диагностика, лечение (хирургично и терапевтично), диспансеризация и профилактика на пациента.

Многопрофилната болница за активно лечениe–„Уни Хоспитал„ ООД, град Панагюрище, получи акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност–„отлична“ за срок от пет години. Акредитационният съвет към Министерството на здравеопазването даде своето решение на 2 май 2017г. Медицинският център след подписване на договора със Здравната каса приема пациенти, според графика на лекарите специалисти. Разширява дейността на прегледите, които са с направление 3, 3а, 4 и 8а. Пациентите се преглеждат като заплащат съответната потребителска такса.

В „МБАЛ-Уни Хоспитал“ има следните клиники, отделения и лаборатории – Вирусология, Микробиология, Клинична лаборатория, Патоанатомия, Спешно отделение, Образна диагностика, ДКБ и ДКЦ, Нуклеарна медицина, Лъчетерапия – апарати, Детско отделение, Физиотерапия, Лъчетерапия–отделение, АГ, Неонатология, Инвазивна кардиология, Онкология, Ортопедия, Неврохирургия, Вътрешно отделение, Ендокринология, Гастроентерология, Съдова хирургия, Кардиология , Неврология, Гръдна хирургия, Пластична хирургия, Коремна хирургия, Урология, Операционен блок, Анестезия, Реанимация, Стерилизация, Хемодиализа.

Има 325 болнични легла като използваемостта на леглата е средно 72-75%. Лекарите в болницата са към 180 души, 110 са със специалност, 34 от тях са с две специалности, с три специалности са 2-ма лекари, а с четири – 1 лекар. Хабилитирани са 10 лекари. Близо 400 са специалистите по здравни грижи, медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори и санитари. Общият състав на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ е 746 души.

Свръхмодерното болнично заведение съчетава високотехнологични решения, които предлагат ефективни иновации в здравната грижа. Лекарите предлагат бързо, прецизно и точно диагностициране на пациентите. Благодарение на новите системи, всички данни за състоянието на болните, резултатите от ядрено–магнитния резонанс, скенерите и другата апаратура на болницата, се съхраняват в един общ център. Това ускорява успешното поставяне на диагноза и води до предлагане на подходящо лечение. Съвременните технологии, отличните специалисти които работят в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ в град Панагюрище позволяват в реално време да се получават образи от образната диагностика, изследвания от медико-диагностичните лаборатории и да се осъществяват конферентни връзки с други специалисти от страната и чужбина. Болницата има и психолози в Онкоцентъра и психолог в детското отделение.

Главна задача е да бъдем адекватни с пациентите. Да бъдем добри към хората! Става дума за човешки съдби, семейства, приятели, роднини. Процесът започва от регистратурата и завършва с изписването. Хората разчитат на блага дума, на подадена ръка, на съчувствие и целия екип се стреми да отговори на всекидневната борба за здраве!

Здравето и човешкия живот са голямото богатство на България. Ние, екипът на Новото Панагюрско съкровище, „МБАЛ – Уни Хоспитал“ сме готови да го пазим!

КОНТАКТИ

МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ПАНАГЮРИЩЕ
Адрес: гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 100
Тел.: 0357 88 581 - Телефон за записване на час
Е-mail:
Web site: http://www.unihospitalbg.com