МБАЛ – Тримонциум ООД гр. Пловдив

„Многопрофилна болница за активно лечение Тримонциум” ООД е създадена през Юни 2008 г. Тя е наследник на десетгодишните традиции на „Медицински център Тримонциум” ООД в болничната помощ. По-голямата част от специалистите, сестрите и санитарите, работещи в нея, са бивши и настоящи служители и на „Медицински център Тримонциум”. Болницата е създадена като естествено продължение и доразвитие на „Медицински център Тримонциум” в резултат на мащабна инвестиционна програма и на разбирането на нейните основатели, че в сегашните икономически условия конкурентноспособни на пазара на медицински услуги у нас могат да бъдат само лечебни заведения за болнична помощ с гарантирани приходи по НЗОК и разширени възможности за изпълнение на клинични пътеки.

„Многопрофилна болница за активно лечение Тримонциум” ООД е с едностепенна форма на управление. Дружеството понастоящем се представлява и управлява от д-р Светослав Илиев Илиев.

Болницата разполага със седем отделения:

  • Хирургия;
  • Ушно-носно-гърлени болести;
  • Ревматология;
  • Анестезиология и интензивно лечение /без легла/;
  • Физиотерапия /без легла/.
  • Очни болести
  • Образна диагностика

Всички работещи в болницата лекари са с признати специалности и дългогодишен опит.

КОНТАКТИ

МБАЛ – Тримонциум ООД гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ Обединител №126
Тел.: 032/ 66 39 66; 032/ 63 20 77;
Е-mail:
Web site: http://www.mbaltrimontium.com