МБАЛ “Рокфелер” ЕООД – гр. Петрич

Published by burn on

Болницата е лечебно заведение, в което медицински специалисти, съвместно с друг персонал, извършват лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно стационарно лечение и родилна помощ, както и рехабилитация, профилактична и промотивна дейност.

Предметът на дейността се осъществява в областта на вътрешната медицина, ревмокардиологията, детските болести, неврологията, акушерството и гинекологията, хирургията и ортопедията, лабораторна, ехогравска и рентгенова диагностика, диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение.

МБАЛ осъществява и всички спомагателни дейности по приемането, пребиваването и напускането на пациентите от лечебното заведение, от гледна точка на правните норми, постигнатите договорености и принципите на добрата медицинска практика.

Лечебното заведение е единственото на територията на община Петрич.

Дейността на болницата е организирана в следните подразделения:

  • Диагностично-консултативен блок;
  • Стационарен блок;
  • Болнична аптека и аптечен склад;
  • Административно-стопански блок.

История

Липсата на каквото и да било здравно заведение в град Петрич и околността в началото на XX век довежда до решението да се построи болница. Основите са поставени през 1927 г., а през 1929 . е открите с наименованието Държавна първостепенна болница и има две отделение – хирургично и вътрешно, с 15 легла и персонал – 1 хирург, 2 сестри, 2 санитари, 1 готвач, перачка и административен персонал – домакин и помощник-готвач.

След 9.IX.1944 г. капацитетът и дейността на болницата се разрастват много. Откриват се и други отделения.

През 1952 г. става обединението на болничното заведение с поликлиниката и се преименува на Обединена градска болница с лечебно-профилактична дейност. След наложилите се административни промени през 1952 . и закриването на околийските народни съвети се обособява в Районна болница.

През 80-те години се предприема строителството на нова, модерна и обширна сграда, в която да функционират всички видове медицински – профилактични и лечебни – дейности. След 1989 г. строежът е подпомогнат с финансови средства чрез Агенцията за чуждестранна помощ от Република Италия. След 1990 г. болницата се преименува от Районна в Общинска болница, а от 30.VIII.2000 г., с Решение № 3425 на Благоевградски окръжен съд е регистрирана Многопрофилна болница за активно лечение – “Рокфелер” ЕООД, гр. Петрич. Основният корпус на болницата е построен през 1993 г., състои се от 8 етажа и самостоятелен едноетажен корпус за Родилно отделение. През 1998 и 2000 г. е извършен ремонт на Хирургично, Детско и Вътрешно отделения, Операционни зали и отделение УНГ, а през 2002 г. – на Акушеро-гинекологично отделение.

Вентилацията е естествена, монтирани са климатични инсталации в операционните зали, ОАИЛ и отделение по Образна диагноскика. От 2005 г. болницата е газифицирана. Разполага със собствена пералня и кухненски блок, съвременно стерилизационно-техническо оборудване.

МБАЛ “Рокфелер” ЕООД – гр. Петрич разполага със 163 легла, разпределени в 9 отделения. Има и диагностични отделения без легла. В болницата работят 46 лекари, 125 медицински сестри и акушерки, както и 63 човека обслужващ персонал. Болницата обслужва 57 населени места (около 63 500 жители).

mbal

КОНТАКТИ

МБАЛ “Рокфелер” ЕООД – гр. Петрич
Адрес: Гр. Петрич, ул. Рокфелер 52
Тел.: (0745) 6 97 73;(0745) 6 97 39;
Е-mail: