МБАЛ Пазарджик АД

Published by burn on

Пазарджишката болница е наследница на създадената преди 125 години болница в града.
Медицинската помощ в гр. Пазарджик датира още от II-та половина на 18-ти век, когато лекар-аптекар е бил Антонио Соморайдо, преселник от остров Карафи.

“МБАЛ-Пазаржик” АД е областна болница, обслужва регион от 314 440 души и осигурява своевременна и висококачествена медицинска помощ, както и непрекъснат лечебен процес. В болницата работят 787 души, от които 171 висш медицински персонал с една или няколко специалности, специалисти по здравни грижи 307 и обслужващ персонал 309.

Изпълнителен директор е д-р Васил Вълчев, а главна медицинска сестра – Мариана Караджова.
Болницата разполага с 22 клинични отделения с разкрити 434 легла, 22 от които интензивни. От 2001 г. болницата има сключен договор с НЗОК и към момента работи по 199 клинични пътеки, 4 бр. клинични процедури (диализно лечение) и 2 бр. процедури (интензивно лечение).

С помощта на Италиански, Немски и Швейцарски Червен кръст основно са ремонтирани и обновени Операционен блок, Родилно отделение, Микропедиатрия. С доставка на модерна и висококачествена апаратура се дава прецизна диагностика на заболяванията.

Управлението на болницата е сложна и отговорна задача, която стои пред мениджърите и персонала й.

 

КОНТАКТИ
Адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Болнична” 15
Тел.: 034408 600
e-mail:mbalpz@gmail.com
WEB:https://www.mbal-pz.com