МБАЛ Ниамед и МЦ Ниамед гр. Стара Загора

Published by burn on

Първата частна многопрофилна болница за активно лечение НиаМед в Стара Загора е открита на 07.07.2007 год.
В Хирургично отделение II ниво на МБАЛ НиаМед се извършват операции по 29 клинични пътеки – хирургия на щитовидна жлеза, хирургия на млечна жлеза, жлъчно-чернодробна хирургия и стомашно-чревна хирургия, ларапоскопска (безкръвна) хирургия, хирургия на перианално пространство (хемороиди, кисти и фистури и фисури), хернии, апендисити и др. МБАЛ „НиаМед“ работи по договор с НЗОК

 

Лечебното заведение е със статут на Многопрофинла болница за активно лечение. Има 60 легла, и разполага с:


♦ 4 отделения
♦ 3 операционни зали
♦ родилна зала
♦ високотехнологична апаратура
♦ собствен реанимобил
♦ образна диагностика
♦ клинична лаборатория

Болнична апаратура
Неонатология
Неонатологичното отделение на МБАЛ НиаМед ООД е модерно оборудвано отделение съгласно Стандарта по Неонатология, отговаря на звено за неонатологична помощ II ниво. Разполага със следната апаратура:
♦ реанимационна маса за новородени с термолегло
♦ интензивни кувьози – 5 бр.
♦ респиратор за провеждане на конвенционална апаратна вентилация
♦ лампи за фототерапия
♦ монитори за мониториране на основните жизнени функции на новороденото – сърдечна чистота, кислородна сатурация, артериално налягане,температура и т.н.
♦ висока класа ехограф за своевременна диагностика на заболяванията в периода на новороденото
На базата на обезпеченост с апаратура и квалифициран екип от специалисти отделението има възможност за провеждане на пълен обем реанимация на рискови новородени.
♦ отглеждане на недоносени деца
♦ провеждане на конвенционална апаратна вентилация
♦ провеждане на обменно кръвопреливане
♦ реанимация и насочване за лечение на деца с вродени аномалии
♦ съветване на родителите за полагане на адекватни грижи за новороденото съгласно индивидуалните му нужди.ОАРИЛ
ОАРИЛ разполага с най-модерна нова апаратура на фирмата Dräger, дългогодишен лидер в производството на медицинска апаратура за интензивни грижи. Във всяка наша операционна зала има наличност на един апарат Dräger FABIUS с пълен мониторен контрол на пациента.Образна диагностика
Образно-диагностичният кабинет към МЦ „НиаМед“ разполага с рентгеноскопичен и графичен апарат Philips и ултра-модерен 4D ехограф Aloka ProSound.
4D ехографът предоставя възможността да се наблюдава 3-измерен образ на бебето в утробата в реално време – тоест без закъснението при получаване на образа, характерно за 3D ехографите. Предлагаме също така образ на нероденото бебе записан на DVD диск. Записът се извършва по време на прегледа.

В новия Сектор по Образна диагностика се извършват иригографии, урографии, салпингографии с осигурена анестезия (обезболяване) по желание на пациента. Секторът работи по договор с РЗОК.

Медицински Център НиаМед ЕООД предлага следните кабинети:


♦ Акушеро-гинекологичен;
♦ Женска консултация;
♦ Хирургичен;
♦ Консултативен, включително преданестезиологична консултация, както и установяване и проследяване на бременността;
♦ Образно-диагностичен кабинет, включващ рентгеноскопичен и графичен апарат PHILIPS и модерен 4D ехограф.

Апаратура

В МЦ НиаМед има модерна клинична лаборатория, в която се изработват всички видове анализи: хематологични, хемостазиологични, клинико-химични, уринен анализ, кръвно-газов анализ, електролити, имунологични, високо специализирани (гликиран хемоглобин, миклоалбумин и др.) В лабораторията се изработва обикновена и разширена спермограма.

NIAMED

гр. Стара Загора, ул. Ст. Стамболов № 29
Телефони 042 611 611
E-mail mbal@niamed.com
Ниамед www.niamed.com