МБАЛ и Медицински Център Еврохоспитал гр. Пловдив

Published by burn on

Медицински център Еврохоспитал включва съвременна лаборатория, микробиология, аптека, кръвна банка, ултрамодерен сектор за образна диагностика с компютърен томограф от най-висок клас (в Пловдив е наличен само 1 такъв в УМБАЛ”Св. Георги”), дигитален мамограф, дигитален графично-скопичен рентгенов апарат.

 

В медицинския център  са разкрити кабинети за консултативни прегледи по вътрешни болести, гастроентерология, хематология, нефрология, ревматология, кардиология, нервни болести, хирургия, ортопедия, психиатрия.

В МБАЛ са разкрити 4 отделения-вътрешни болести, хирургия, гастроентерология, ортопедия , анестезиология и интензивна терапия  със 148легла. В отделениято по вътрешни болести има 21 кардиологични,  нефрологични, хематологични и ревматологични  легла  и 35 гастроентерологични легла.

Отделението разполага с 4 ендоскопски зали в които ще се провеждат високо технологични изследвания и начини на лечение-ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография, ендоскопска екстракция на камъни от жлъчните пътища, стентиране на същите, дрениране на кисти на задстомашната жлеза, които до момента са слабо застъпени в Южна България.

Отделението по  анестезиология разполага с 6 легла и с необходимата апаратура за мониториране и поддържане на жизнените функции на пациентите.

Отделението по хирургия разполага с 35 легла и  ортопедия-46 легла с 5 операционни зали, модерно оборудвани за средно тежки и тежки операции включително и лапароскопски набори за “безкръвни” операции на тумори .

Болницата разполага с голям безплатен паркинг за 120паркоместа. Планирано и заложено в инфраструктурата е озеленяване на целия парцел от 13дка, което ще се реализира  през пролетта .

Медицинският център включва съвременна клинична лаборатория, ултрамодерен сектор за образна диагностика с компютърен томограф от най-висок клас (в Пловдив е наличен само 1 такъв в УМБАЛ”Св. Георги”), дигитален мамограф, дигитален графично-скопичен рентгенов апарат, които могат да визуализират тумори с размер на оризово зърно. В медицинския център  са разкрити кабинети за консултативни прегледи по :Гастроентерология, Ревматология, Нервни болести, Хирургия, Ортопедия, Психиатрия, Ендокинология и Анестезиология.

КОНТАКТИ

МБАЛ и Медицински Център Еврохоспитал гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, Коматевско шосе 79
Тел.: 032/ 20 70 15; 032/ 20 70 26
Е-mail:
Web site: http://www.eurohospital.bg/