МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД – ГР. СВИЩОВ

Published by burn on

Предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението.
В болницата се осъществяват следните лечебни дейности:
» диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ
» родилна помощ

ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

 • Кабинет към Вътрешно отделение
 • Хирургичен кабинет
 • Предоперативен анестезиологично-консулта-тивен кабинет
 • Педиатричен кабинет
 • Неврологичен кабинет
 • Акушеро-гинекологичен кабинет
 • Физиотерапевтичен кабинет
 • Клинична лаборатория
 • Отделение по образна диагностика

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

 • Вътрешно отделение
 • Хирургично отделение
 • Отделение за анестезия и интензивно лечение
 • Акушеро-гинекологично отделение
 • Неврологично отделение
 • Детско отделение
 • ОФТР
 • Отделение за диализа
 • Отделение по патоанатомия

КОНТАКТИ
Адрес: гр. Свищов, ул. “П. Ангелов” № 18
Тел.: 0631/69208; 0631/60732; 0631/69333; 0631/60661;
e-mail:mbalsvishtov.net
Web: http://mbal.svishtov.net