МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ

МБАЛ“Д-р Атанас Дафовски“АД –Кърджали е разположена в сърцето на Източните Родопи , на двата бряга на на река Арда, между два язовира.
Болницата е създадена преди 80 години, има формата на разтворена книга, обърната на юг и олицетворява стремежа на населението към просвета и пробуда.
МБАЛ“Д-р Атанас Дафовски“АД е високотехнологична болница осъществяваща диагностика и активно лечение с остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания , състояния изискващи оперативно лечение, родилна помощ ,физикална терапия и рехабилитация.
Болницата разполага с модерна медицинска техника и апаратура – КТ, ЯМР, видеоендоскопска система, 4D – ехограф, антиограф и зала за инвазивна кардиология и др.
Към лечебното заведение има разкрит Медицински център, в който се извършват амбулаторни медицински прегледи и изследвания.
Също така има разкрит хоспис с 36 легла, където могат да лежат болни с тежки инвалидизиращи състояния след изписването им от болницата и да оказват палиативни грижи на онкологично болни.
МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД е внедрила и прилага Система за управление на качеството, доказано с 2 Сертификата от Intertek, удостоверяващи, че лечебното заведение отговаря на изискванията по стандарт ЕN ISO 9001:2000, а от 2010 г. по ЕN ISO 9001:2008. Лечебното заведение има международна награда „Лидер по престиж и качество”, присъдена от независимата организация “Actualidad” със седалище Мадрид през 2007 г. През 2011г. лечебното заведение е вписана в списъка на европейските болници , които гарантират качествено медицинско обслужване.

КОНТАКТИ

МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ
Адрес: гр.Кърджали бул. Беломорски 53
Тел.: 036168348
Е-mail:
Web site: http://www.hospital-kj.com