Мая Петрова Угрюмова – клинична психология гр. София

Published by burn on

Квалицикации и професионални интереси:

  • Магистърска степен по психология към СУ „Св. Климент Охридски“;
  • Специализация брачна и фамилна консултация в системния подход към ПИСЕЛ;
  • Сертификация за работа с тестове за оценка на детското развитие: DP3, CARS2, WISC4.

Опит в сферата на детско-юношеското развитие, семейното консултиране и промоция на здраве. Професионални интереси насочени към подкрепа на хронично болни и техните семейства за приемане и справяне с промените, настъпващи при боледуване.

Водещ на групи за формиране на умения на деца със специални образователни потребности.

Консултирайте се, ако имате въпроси и трудности в една от следните области:

  • При проблеми между родители и деца;
  • При конфликти в двойката;
  • При хронично заболяване на член от семейството;
  • При натоварвания и стресови реакции, депресивни и тревожни състояния, фобии;
  • При въпроси, свързани с отглеждането на деца;
  • При необходимост от изготвяне на индивидуални планове за работа и консултиране на деца с аутизъм, умствена изостаналост, хиперкативност, нарушения на училищните умения.

КОНТАКТИ

Мая Петрова Угрюмова – клинична психология гр. София
Адрес: гр. София, ж.к. „Бъкстон“, ул. „Стефан Тошев“ № 78 А
Тел.: 0894383419
Е-mail: