Мая Любенова Златева – Психолог гр. Добрич

Мая Златева е специалист психолог. Има следните квалификационни степени:

 

 

1999г. – завършва сертификационен курс по Пъблик Релейшънс с преподавател проф. Здравко Райков, проф. Тодор Петев и д-р Георги Калагларски.

2003г. – придобива квалификация психолог и психолог-педагог.

2004г. – придобива специалност социална психология и квалифицира графология.

юли, 2011г. – придобива квалификация – Второ ниво EFT (ТЕС) с преподаватели prof.. Tamyn Llewellyn-Edwards и Florence Mary Llewellyn-Edwards.

октомври, 2011г. – придобива квалификация – Второ ниво EMDR-терапия с преподавател д-р Уди Орен.

ДЕЙНОСТ

Психолог, EMDR-терапевт (Емоционална десенситизация чрез билатерално стимулиране на очен анализатор) т.е. четвърто поколение и в същото време НОВА за България психотерапия за интензивно немедикаментозно преодоляване на стрес, ПТСР, негативни вярвания за себе си и живота си, психотравми от различен характер, като например при изнасилвания, домашно насилие, катастрофи и др. под. фантомни болки, безсъние, кошмари и т.н. както и и EFT (ТЕС)-терапия за спешно преодоляване на кризисни състояния (енергийна психотерапия).

Психологически консултации с деца и възрастни. Работи с тийнейджъри.

Приема пациенти само с предварително записване.

КОНТАКТИ

Мая Любенова Златева – Психолог гр. Добрич
Адрес: гр. Добрич, ул. “Димитър Петков” 5, каб. 217(сградата на Стоматология)
Тел.: 0876 548 100
Е-mail: