Марчела Петрова – психолог гр. Варна

Published by burn on

 

 

 

 

 

 

 

  • Магистър по Психология и психопатология на развитието
  • Магистър специална педагогика и логопедия-Диагностика и корекция на комуникативни нарушения
  • Магистър педагогика
  • Сертифициран консултант позитивна психотерапия
  • Специализация консултиране в детско-юношеска възраст

Други сертифицирани обучения

1.”Игрова терапия при деца „– Институт по позитивна психотерапия -България

2.”Психодиагностика на деца с когнитивни методики „– Медицински университет –Варна

3.”Хипноза и хипнотерапия” – НЛП България

4.»Хипноза» -основен модул Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия

5. «НЛП- комуникативни техники « – НЛП България

6. Фамилна психотерапия -Институт по позитивна психотерапия -България

7. Групова психотерапия Институт по позитивна психотерапия -България

8. Детска психотерапия – Институт по позитивна психотерапия -България

9.”Справяне с проблемно поведение на деца в ПУВ „„- ВСУ „Черноризец Храбър”-Варна

10.”Интегриране на деца със СОП в условията на ДГ” ЕП-Квалификация на педаг. Специалисти

КОНТАКТИ

Марчела Петрова – психолог гр. Варна
Адрес: ул. Димитър Икономов 36, вх. В, звънец 104 (комплекс ВИВА 4) - "Център за психологично консултиране и медиация "СПЕКТЪР"
Тел.: 0876272233, 0888339710
Е-mail:
Web site: http://psihologconsult.alle.bg