Марина Татарова – Психолог гр. Пловдив

Published by burn on

Марина Татарова е магистър по психология и социална психология. Професиоаналната й компетентност е свързана е в областите клинична психология, психология на личността, психологично консултиране, психология в образованието.

В момента практикува като психолог с над 13 години стаж. Педагогически съветник е в Център за психологична подкрепа. Провежда индивидуални консултации и психотерапия, фирмени обучения, семинари, тренинги и обучения на групи по различни актуални теми.

Член на “Дружеството на психолозите в България”.

 

 

 

КОНТАКТИ

Марина Татарова – Психолог гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул."Ц. Дюстабанов" 16а
Тел.: 0896 788074; 0886 634980
Е-mail:
Web site: http://ww.psy-help.net