Мариета Петрова – Психолог гр. Плевен

Published by burn on

Мариета Петрова е специалист по консултативна психология.

Има самостоятелна практика в град Плевен и две години стаж по специалността.

Област на професионална компетентност:
– Индивидуално психологическото консултиране на възрастни при житейски препятствия
– Безпокойство, подтиснато настроение и стрес
– Понижена самооценка и затруднения в междуличностните взаимоотношения
– Стремеж към към личностово развитие и себепознание

Други специалности и специализации:
Специализация по Консултативна психология към ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”
Личен опит към Център по Психология и психотерапия „Спектра” – гр. София
Обучение в Динамично интервю към Център по Психология и психотерапия „Спектра” – гр. София
Завършен курс Базови терапевтични умения в Когнитично-поведенческото консултиране към Център по Психология и Психотерапия „Спектра” – гр. София
Специализант под супервизия в курс по Специализирани умения в Когнитично-поведенческа психотерапия към Център Спектра – гр. София
Квалификация по психодиагностика със супервизиран опит, сертифицирана към Център по психология и Психотерапия „Спектра” – гр. София:
– Психодиагностика на когнитивни процеси
– Психодиагностика на личността
– Проективни методики

КОНТАКТИ

Мариета Петрова – Психолог гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. Полк. Инж. Цветан Лазаров 4
Тел.: 0878182515
Е-mail: