Маргарита Гецова – Психолог гр. Силистра

Published by burn on

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране и терапия на деца и възрастни, Консултиране на деца и младежи с увреждания и техните родители, Психодиагностика, Проблеми в ученето.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология и психопатология на развитието

Други специалности и специализации:

Консултант по когнитивно – поведенческа психотерапия
Стаж по специалността: 10 години
Месторабота и длъжност: психолог в Дом за стари хора; психолог в ЦНСТ гр. Силистра; Консултант на свободна практика;

КОНТАКТИ

Маргарита Гецова – Психолог гр. Силистра
Адрес: Силистра 7500, ул. "Любен Каравелов" 2а
Тел.: 0878 953 262, 0889 000 639
Е-mail: