Логопедичен кабинет “Дейзи” гр. Бургас

Published by burn on

Кабинетът извършва диагностика и терапия на деца от предучилищна възраст. – Логопедичният кабинет извършва диагностика и терапия на деца от предучилищна и начално училищна възраст.

 

 • Работи със системи одобрени от МОН
 • Работата със детето е индивидуална и се базира на интересите и нуждите на детето
 • Развитие на комуникативни умения
 • Извършва се диагностика за готовността на детето за постъпване в училище
 • Работи се с водещи фирми в производството на игри развиващи когнитивните процеси – внимание, мислене, памет
 • Разполага с кътове по интереси – рисуване, моделиране, конструиран

Кабинета се намира в район “Надежда” ул. Република и кв.”Света Троица” ул.Бургас бл.378 на гърба на Втора Английска гимназия.

ЕКИП

Логопедичен кабинет „Дейзи” работи със специалисти в различни области.

Кабинетът разполага с магистър логопед – Десислава Ташкова – специализиращ в езиковата и говорна патология при деца от предучилищна и начално училищна възраст.

Използващ съвременни подходи и методи. Член на Асоцияцията на българските логопеди с множество участия в международни конференции. Интересите на г-ца Ташкова са насочени към тежки езикови нарушения.

Автор е на Диагностична карта за заекващи деца, на Специален педагог, работещ с деца, с тежка патология, на Детски невролог и психолог.

ЗА РОДИТЕЛИ

Над какво е необходимо да се обърне внимание.

Развитието на говорът е строго индивидуално при всяко дете, но ако вашето
дете дълго време употребява едни и същи думи, или няма говор до 4 годишна възраст, вашите притеснения са основателни. На този етап е задължително да потърсите логопедична помощ.

Това закъснение в развитието на вашето дете може да се дължи на няколко фактора:

 • Намаление или загуба на слух.
 • Тежко говорно увреждане.
 • Изоставане на интелектуално равнище.
 • Лоша социална среда.
 • Характерови особености.

ЛОГОПЕДИЧНИ НАРУШЕНИЯ

Кабинетът извършва диагностика и терапия на:

Артикулационни нарушения – те са едни от най-често срещаните в нашата практика. Изразяват се в замени (субституции), пропуски (елизии), изопачаване на съгласни.

Най-често са засегнати онтогенетично средни и най-вече онтогенетично късни съгласни звукове, отличаващи се със сложен артикулационен фокус. Това са звуковете от групите на

– съскавите – с, з, ц
– шушкавите – ш, щ, ч, ж
– сонорите – р, л
– веларните – к, г

причините за това нарушение могат да бъдат

– функционални

– органични

Заекване!
То се характеризира с блокажи на говора, резултат от спазми в говорния апарат с различна степен на тежест. В следствие на спазмите речта е накъсана, лишена от плавност, съпроводена с речеви емболи, синкинези и мъчителни усилия за продуцирането и конторлирането и. Плитко, неикономично дишане, вегетативните смущения при говор (изчервяване, изпотяване, сърцебиене) и вторични психични наслоения също са елементи в клиничната картина на заекването. Теориите за причините за появата на заекването са многобройни, но едни от най-честите са:

Вродени предразполагащи:
– наследственост
– леворъчие
– увреди на главния мозък в различни периоди от развитието

Външни предразполагащи:
– условия на живот, семейство, детска градина, училище
– подражание
– уплаха/страх
– ускорено/забавено речево развитие

Предизвикващи причини:
– остра психическа травма
– продължително действащи психотравмиращи ситуации
– травми
– интоксикации

Неизяснени причини:

Кабинетът разполага с диагностична карта за заекващи деца от предучилищна възраст, която е авторска изработка и няма аналог в практиката.

Детска говорна апраксия.
Тя се характеризира с разстройства в дишането, гласът е ринофоничен, а нарушенията в прозодиката са леки, не съвсем типични. Изразяват се в забавен темп и накъсан от мъчителни паузи говор. Едни от водещите симптоми на това нарушение са артикулационните грешки. Причините за появата на детската говорна апракция са локални поражения в кората на главния мозък, вродени или рано придобити.

Специфично езиково нарушение.
В последните години това нарушение е едно от най-често срещаните. Характеризира се с късно начало на речта (или липса на такава до 4 – 5 години). Речта на тези деца се формира по-късно (от нормалното) и е с многобройни нарушения в звукопроизношението, в речниковия запас и всички компоненти на езиковата система. Речта на тези деца е трудноразбираема за околните. Много важно тук е да се спомене, че тези деца за с нормален слух и интелект в нормата. Причините могат да бъдат:

– органични поражения в доминиращото мозъчно полукълбо
– черепно-мозъчни травми в ранна детска възраст(или по време на раждане)
– асфикция – липса на кислород (увита пъпна връв)

Тези повреди от своя страна водят до снижена въсбудимост на нервните клетки и тяхната бърза изтощаемост

Нарушения на способността за четене и писане- Дислексия и Дисграфия
Дислексията е специфично нарушение при четене изразяващо се в трудности в прочитането на букви, срички ,думи, изречения или текст, които от своя страна повлияват разбирането на прочетения материал.
Дисграфията е специфично нарушение при писане ,което оказва отражение върху графичната коректност и смислово съдържание на написаното.

Причините за тези нарушения могат да възникнат на базата на мозъчна дисфункция , но не е следствие от някакъв специален доказан структурен дефект. Не е следствие от интелектуална недостатъчност , социална или педагогическа занемареност. Те са специфичен когнитивен проблем , често е генетично обусловен и свързан с по-явни или скрити дефицити в развитието на устния език.

 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ФАКТОРИ

Фактори, които могат да повлиаят неблагоприятно върху развитието на детския говор.

 • Възпалителни заболявания на главния мозък – менингит, енцефалит
 • Травми на глава (поява на хематом в ранна детска възраст)
 • Приемане на медикаменти
 • Увреждане на речевия апарат, аномалии при строежа на челюсти и зъби
 • Социална занемареност

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ЗВУКОВЕ

Броят на звуковете нараства във възрастта от 0 до 2, от 3 до 4 и от 26 до 27 години (О. Ървин).

През първия месец са налице някой гласни (а, е) и някой задни съгласни (к, х).

През втория и третия – “М”, “Н”, “Г”.

През четвъртия месец съгласните м, к, р, п, б, н, г и повечето гласни.

През шестия месец – носово произнасяне на “м” и “г”, включване на езико-зъбните (с, з) и полугласните (у, е).

Към деветия месец по-голямо количество на задни съгласни (к, г, х), всички гласни и полугласни, и голяма гъвкавост и тоналност на звуковете.

Към 3 годишна възраст се появяват простите изречения, които постепенно се разширяват и слагат начало на по-сложно изказване.

Към четвъртата година започва началото на сложното изречение.

Към петата се забелязват сложни граматически конструкции.

Към шестата и седмата звуковата система трябва да е напълно изградена.

КОНТАКТИ

Логопедичен кабинет „Дейзи” – logoped-bg.net

Адрес: кв.”Света Троица” ул.Бургас бл.378 (на гърба на Втора Английска гимназия.)
Тел.: 02 955 03 42 (след 18 ч.)
Моб. тел.: 0887 525 083
Е-meil: desi_tashkova_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: Логопедичен кабинет „Дейзи” – logoped-bg.net