Кремена Чорбаджийска – психолог гр. Русе

Published by burn on

Аз съм, това което искам да виждам в света

По професия съм дипломиран магистър психолог консултант- психотерапевт. От 1994г. до сега 2015г. надграждам над образованието си. Вече 21г. трупам опит и плътно 17г. практикувам психотерапия. Метафорично се възприемам, като „първият пластичен хирург на душата”, знам че такова понятие няма. Но бих искала да го изобретя и използвам, с цел по- образна представа за това което правя. Може да звучи силно и твърдо, но моето преживяване, като “мисия” и роля е точно такова. Трансформацията на дефицити и травматични преживявания в пълноценен и стойностен живот енедрени в Душата, са като” ментална хирургия”, на ниво – Себе си, светът и другите.

Да откриеш за себе си най – полезния начин за да интегрираш смелостта, свободата и успехите в изобилието от умения способности и възможности е изкуство. Да заявиш себе си , като един пълноценен човек, който уважава и зачита Живота, приема го с изобилията му от всякакъв вид предизвикателства и се наслаждава на своите забавни и удовлетворителни дни е просто, ПРИКЛЮЧЕНИЕ!

Моят принос и служене към хората е в областта напсихичното здраве. Правя го отговорно и професионално, с творчество и дисциплина. Умея да вдъхновявам всеки, който е тръгнал по пътя на личностното си израстване и трансформация. В подкрепа съм на хората, когато преодоляват кризи или преподреждат приоритетите си.

Вдъхновява ме смисълът на Живота. Усвоих стъпките на любовта и живота, и ги предавам практикувайки. Фасилитирам и подкрепям през техники и стратегии за справяне с различни личностови разстройства. Клиентите ми търсят личен баланс, мир и хармония между духовност и практичност.

Често искат да:

  • Очертаят личните си цели и посока.
  • Да усвоят самомотивирането и увереността
  • Да се справят с кризи или житейски несгоди и психична болка
  • Да преодолеят невротични депресивни състояния
  • Да трансформират страхово – тревожни или гневно – агресивни нагласи, както и тревожно личностни разстройства и начини за преодоляването им пост –травматични стресови състояния ПТСР.

Терапията подкрепя и облекчава състоянието на хора с обсесивно-компулсивно личностово разстройство или панически атаки

  • След родилна депресия
  • След хирургични интервенции,
  • In vitro, Диабет,
  • Натрапливи и фобийни състояния
  • Незрял емоционален интелект.

В помощ съм на семейства за осъзнаване на важността от самостоятелност и преодоляване на психосоматични състояния Стрес, бърнаут, траур или загуба, ненасилствено общуване. Терапията помага на хората да са в ментално и емоционално удовлетворение и разкрива още повече възможности за личността

Хората усвояват умението да се наслаждават на труда си и да се забавляват.

Експериментират през терапевтични задачи и придобиват опитност, водят пълноценен живот.

Разнообразието от техники за пълноценно общуване, най вече ненасилствено общуване във фамилна терапия дава възможност на ниво семейство или екип да се справят с конфликтни ситуации и да могат да презентират себе си, по начин който хората се чувстват: ПРИЕТИ ОБИЧАНИ И РАЗБИРАНИ. Терапевтичният процес води ди уовлетворяване на потребностите и от двете страни, като намираме, решение на проблема

СОЦИАЛИЗИРАНЕ И РОЛЯТА НА „Пластичният психичен хирург на Душата.”

На ниво – социална адаптивност предлагам работа с утвърждаването, като важно и отговорно мотивиране на личността в глобален аспект.

През терапевтични практики и стратегии за справяне със смущаващи чувства и негативни вътрешни деструктивни диалози клиентите придобиват умение да релаксират и с медитативни техники да балансират нивото на СРТРЕС.

Резултатът е спокойствие увереност в силите си и реална преценка на личните си възможности. Това надграждане над физическата и психическата УСТОЙЧИВОСТ в ежедневие „дозиран” стрес и умора. Разпределянето на енергията до края на деня, допринася клиентите да създават нови реалности, които искат да обитават пълноценно

КОНТАКТИ

Кремена Чорбаджийска – психолог гр. Русе
Адрес: Русе 7000, ул. Хан Аспарух 4
Тел.: 0887967437
Е-mail: