Клиника Акта Медика – Клиника гр. Севлиево

Published by burn on

Мисията на АКТА МЕДИКА е:

„За нас Вашето време е ценно, колкото и нашето, но най-ценно е високото качество на обслужване, за да са взаимни усмивките ни!” Какъв е нейният смисъл?

Времето е най-ценният и ограничен ресурс и затова ние предлагаме затворен цикъл на обслужване. Пациентите имат възможност под един покрив за максимално кратко време да получат високо-качествено обслужване.

Клиниката осъществява:

 • диагностика, лечение и рехабилитация, наблюдение на болни и консултации по следните специалности: кардиология, онкология, ендокринология, педиатрия, хирургия, урология, гастроентерология, ортопедия и травматология, акушеро-гинекология, офталмология, ото-рино-ларингология,неврология, психиатрия, физиотерапия, рентгенология, мамологични изследвания, вътрешни болести, хематология, клинична лаборатория, пулмология и др.
 • промотивна и профилактична дейност, включително профилактични прегледи и имунизации
 • извършва експертизи за временна нетрудоспособност
 • издава документи свързани с дейността му
 • извършва манипулации и взема материали за изследвания
 • насочва пациенти за болнична помощ

Акта Медика разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания.

 • ехокардиография и велоергометрия
 • ехо на коремни органи и на млечни жлези
 • трансфонтанелна ехография
 • ректоскопия и колоноскопия
 • функционално изследване на дишането
 • лабораторни изследвания и образна диагностика

КОНТАКТИ

Град: Севлиево
Адрес: ул. Никола Петков 60
Телефон: 0675/ 34 502
e-mail: info@aktamedika.org
web site: www.aktamedika.org