ITS | Здравен портал

Кабинет по спортна медицина Вита Спорт Медика гр. София

Кабинетът по спортна медицина „Вита Спорт Медика“ се завежда от Д-р Цветанка Янакиева. Д-р Янакиева има дългогодишна практика в областта на спортната, медицина, храненето и профилактиката.

Образование и специализации:
• Д-р Янакиева завършва Медицинска академия – гр. София. Магистър по медицина. Има призната специалност по спортна медицина.
• Работила е в Районна болница – гр. Лом, Националния център по спортна медицина, Медицински център по рехабилитация и спортна медицина, Кабинет по спортна медицина.
• Завършва специализации по спортна медицина, ехография, токсикология, анестезиология и реанимация, здравен мениджмънт.
• Има дългогодишен опит в областта на спортната медицина, профилактиката, хранене, отслабване, възстановяване и биостимулиране.

Услуги:
1. СПОРТНА МЕДИЦИНА
В Кабинета по спортна медицина „Вита Спорт Медика” се извършват профилактични прегледи на спортисти и активно занимаващи се със спорт граждани. Прегледът включва
– Клиничен преглед
– Електрокардиограма в покой/ЕКГ/
– Антропометрия
– Функционална диагностика на капацитета на сърдечно-съдовата система и реакцията към натоварване / сърдечен стрес-тест/ за изявяване на скрити отклонения чрез велоергометрия със субмаксимално или максимално натоварване с постоянно мониториране на ЕКГ и пулс.

2. Консултации по ХРАНЕНЕ и ДИЕТЕТИКА – консултации за рационално и балансирано хранене и здравословен начин на живот.

3. МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ – eфикаснолечениенабезсъние, стрес, главоболие, депресиячрезизползваненановатаметодиказамозъчнастимулация с апаратитена Mind Alive-Canada.

Апаратура:
Кабинетът по спортна медицина е оборудван с модерна медицинска апаратура за провеждане на пълни и профилактични прегледи на спортисти и граждани.

• Тук можете да намерите и два от най-добрите апарата за мозъчна стимулация – DAVID Delight – система за аудио-визуалната стимулация и CESta – апарат за краниоелектро-тактилна стимулация на мозъка.

Работно време:
Часовете са с предварителна уговорка на тел. 0898 817 037 и са съобразени с възможностите на пациента и графика на лекаря.

КОНТАКТИ

Кабинет по спортна медицина Вита Спорт Медика гр. София
Адрес: гр. София, бул.”Владимир Вазов” - Спортен комплекс ”Г.Аспарухов”, Зала по художествена гимнастика, ет.1, кабинет №2
Тел.: 0898 817 037
Е-mail:
Web site: http://vitasportmedika.com/

error: Alert: Content is protected !!