Иво Ташев – Психолог гр. Сандански

Published by burn on

Иво Ташев е магистър по психология. Областта на неговите интереси е свързана с терапия на зависимости, работа с малцинства, миграция и бежанци, клинична психология, когнитивна психология, психологично консултиране, психология на развитието, психодиагностика, психология в образованието, емоции и мотивация, психотерапия, сексуално поведение и сексуално насилие, психология на малката група, съдебна психология, преподаване на психология, насилие, травма, юридическа психология, пенитенциарна психология.

Иво Ташев е преминал тригодишен курс към Американската асоциация на психолозите християни – Банкя. Завършва с диплома двугодишен курс по лидерство – “Мандат за милион лидери” – Джон Максуел. Завършил е Първи етап от курса – МЕТОДЪТ НА МИСЛОВНИТЕ КАРТИ на Тони Бюзан.

В момента практикува в НПО Майчин център – Добра майка добри деца” в гр. Сандански. Психолог е в майчин център.  Като практикуващ психолог на свободна практика предлага психоконсултиране, психокорекция и психотерапия, работа с проблемини деца, психологическа помощ. Занимава се с лидерство и индивидуална себереализация.

КОНТАКТИ

Иво Ташев – Психолог гр. Сандански
Адрес: гр. Сандански, бул. Свобода № 20
Тел.: 0885 643 902
Е-mail: