Ивелина Димитрова – Психолог – гр. Русе

Published by burn on

Ивелина Димитрова е психолох, практикуващ на територията на гр. Русе

Ивелина Димитрова е Докторант по педагогическа психология към СУ.

Специалности и специализации:

  • „Приложение на арт-терапевтични методи на работа с деца и семейства”
  • „Психосоциален институт за семейството” – Тренинг институт към ПИСЕЛ
  • Психодиагностика на когнитивните способности
  • Психодиагностика на личностовите особености
  • Проективни методи в изследването на личността
  • Базови терапевтични умения „Психо – динамично интервю”

Професионална компетентност в областта на: Учене, памет и когнитивни процеси, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Емоции и мотивация.

Ивелина Димитрова Член на “Дружеството на психолозите в България”: BG-RP 0192.

Ивелина Димитрова е Областен координатор – област Русе по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”.

КОНТАКТИ

Ивелина Димитрова – Психолог – гр. Русе
Адрес: гр Русе ул Люляк 13
Тел.: 088 - 890 - 3241
Е-mail: