Иванка Драгнева – Психолог – гр. Ловеч

Published by burn on

Иванка Драгнева се занимава професионално с психотерапия. Обича професията си, тъй като помага на хората, а удовлетворението от това да вижда щастливи лица и съдби след терапията я изпълва с радост, надежда и увереност да продължава напред.

Психолог Иванка Драгнева предлага консултации и психотерапии в следните направления:

• семейни консултации;
• детски консултации;
• трудности в общуването, напрегнатост и тревожност;
• изолираност, наличие на страхове;
• усещане за неразбраност;
• кошмари;
• при вземане на важни и трудни решения;
• себепознание и личностно развитие;
• стремеж към промяна на черта от характера или поведението;
• зависимости: наркомания, тютюнопушене, алкохол, хазарт и др.

КОНТАКТИ

Иванка Драгнева – Психолог – гр. Ловеч
Адрес: гр. Ловеч, бул. България 1
Тел.: 0888541522