Зорница Стоилкова- психолог, психотерапевт гр. София

Published by burn on

В живота има ситуации, които изискват много усилия и често изчерпват ресурсите ни за справяне с тях. В такива моменти е необходима помощта на психотерапевта.

Психотерапията е взаимодействие между клиент и терапевт, чувство на взаимност и доверие. Чрез различни методи се намират пътищата за преодоляване на трудните моменти, за преоткриване на личните ви възможности и качества. В този процес неминуемо научавате много техники и начини, които ще ви помогнат за по- ефективен и спокоен начин на живот не само по време на терапия, но и след това.

Колкото различни могат да бъдат причините, водещи ви при психотерапевт, толкова различни могат да бъдат и ефектите от терапията.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образование: Бакалавър „Предучилищна педагогика с английски език”, магистър “Психология на управлението”.

Специализации: Аналитична психотерапия – Неорайхиански модел в Институт по Психотелесна Психотерапия/ Westdeutsche Akademie, Лугано, Швейцария – четиригодишен годишен курс на обучение. Психотерапевт.

Завършени курсове:

*Курс по Клинична психодиагностика.

*Курс по Когнитивно-поведенческа психотерапия.

Сертификат за владеене на личностен психодиагностичен тест МИНЕСОТА (MMPI).

ОПИТ

Практически опит: водещ на психотерапевтични тренинги и семинари, индивидуално и групово консултиране, консултации с тийнейджъри, участие в интервизионни групи, практика по клинична психодиагностика.

Членство: Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество-член на Българската Асоциация по Психотерапия (БАП) от 2008г. и Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия (EABP) от 2010г.

КОНТАКТИ

Зорница Стоилкова- психолог, психотерапевт

Адрес: гр. София, ж.к. Бели Брези, ул.Кюстендил 21, ет. 2

Моб. тел.: 0898 677 400

E-mail: zornica.stoilkova@ yahoo.com