“Здравословен Живот” – Служба по трудова медицина – гр. София

Published by burn on

Като основна част от социалната политика на вашата компания, осигурете на служителите си качествен мониторинг на тяхното здраве от Служба по трудова медицина към ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ!

Съгласно чл. 25 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд задължение на работодателя е, да осигури обслужване на своите работници и служители от Служби по Трудова Медицина.
Изискванията на Закона са задължителни за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.
Санкциите, които се налагат при неизпълнение на нормите на Закона са съгласно чл. 416 от Кодекса на труда.

Какво представлява Службата по Трудова Медицина?

Службите по Трудова Медицина са нови профилактични структури от експерти, които са в помощ на работодателите както за бързи и непосредствени задачи, така и за дългосрочно проектиране на здраве, безопасност и съхранена работоспособност.

Трудовата медицина изучава факторите на работната среда, факторите на трудовия процес, здравния риск, хигиенното нормиране, прогнози за развитие на индустриалното общество – за облекчаване на труда и повишаване на неговата привлекателност.

Защо да изберем СТМ към ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ?

ЗДРАВОЛОСВЕН ЖИВОТ предлага необходимата здравословна грижа за всички активни и работещи хора. Експертите ни по трудова медицина са с дългогодишен опит в областта, който се съчетава с познания за актуалните проблеми на работещите в днешната бизнес среда.

Най-голямото предимство на нашата услуга е модерния медицински център за диагностика и диетология „Здравословен живот”. След проведени анкети и измервания от СТМ и лицензирания орган, клиентите ни се поемат под специализираната грижа на екип от специалисти в различни области. Освен задължителните прегледи, клиентите ни могат да получат и специализирана помощ за преодоляване на стреса, вредните навици, наднормено или поднормено тегло, както и лечение всички заболявания, които биха намалили тяхната работоспособност.

При консултирането на нашите клиенти ние прилагаме холистичен подход, който осигурява максимално добра грижа за подобряване на здравето.

Партньори:
СТМ “ИСА-Милениум 3”, гр. Пловдив
СТМ “Денимед”, гр. София

За повече информация, моля свържете се с Венета Маркова по електронната поща или в работно време на телефони 02/963 09 31 и 0888 772 265.

КОНТАКТИ

“Здравословен Живот” – Служба по трудова медицина – гр. София
Адрес: гр. София 1407, жилищна група "Южен Парк", бл. 44
Тел.: 029630931
Web site: http://zdravosloven.com