ЕТ “Имплант Д.Г.”

Published by burn on

Фирма ИМПЛАНТ има над 10-годишен опит в производството на ендопротези на големи стави.

Фирмата разполага в офис в гр. Етрополе. При всякакви върпоси, можете да се свържете с нас на посочените по-долу телефони.

 

СЕРТИФИКАТИ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА
УПОТРЕБА

СЕРТИФИКАТ ПО
КАЧЕСТВО

ISO 9001:2000

SGC – 9001 – ISO

СЕРТИФИКАТ ХИРОЛЕН

СЕРТИФИКАТ ТИТАН

СЕРТИФИКАТ СТОМАНА

ТЕХНИКА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ

Възможни комбинации за имплантиране на ендопротези тип имплант

 

ПЪРВА КОМБИНАЦИЯ

 

Безциментно фиксирано бедрено стебло
Безциментна фиксирана  ацетабуларна капсула

 

 

ВТОРА КОМБИНАЦИЯ

 

Циментно фиксирано бедрено стебло
Циментно фиксирана ацетабуларна капсула

 

 

ТРЕТА КОМБИНАЦИЯ

 

Безциментно фиксирано бедрено стебло
Циментно фиксирана ацетабуларна капсула

 

 

ЧЕТВЪРТА КОМБИНАЦИЯ

 

Циментно фиксирано бедрено стебло
Безциментна фиксирана ацетабуларна капсула

 

 

 

 

Фиг.1  Болният се поставя странично на операционната маса, први се кожен разрез по Waston Jhons. Срязват се послойно кожа, подкожие и фасция и се достига до големия трохантер.

Фиг.2  Мускулите, залавящи се за големия трохантер, се дезинсерират частично и се достига до ставната капсула.

Фиг.3  Ставната капсула се срязва Т-образно, екцизира се частично и подлежащата тазобедрена става се луксира.

Фиг.4  По хода на бедрената кост се поставя шаблон, който очертава хода на остеотомията на бедрената шийка. С помощта на осцилираща фреза се прави остеотомията.

Фиг.5  След отстраняване на бедрената глава се отрязват остатъците от ставната капсула с помощта на дълга ножица.

Фиг. 6  Ацетабуларната ямка се обработва с набор от римери до подходящ размер.

Фиг.7  Бедрото се поставя в подходящо положение за обработка на бедрения костномозъчен канал.

Фиг.8  Бедреният костномозъчен канал се обработва с поредица от костни пили до достигане на оптимален размер.

Фиг.9  След обработка с римерите на ацетабуларната ямка с помощта на подходящ инструмент се завива ацетабуларната капсула под съответните ъгли към тазовата кост.

Фиг.10  Инклинация 45°

Фиг.11  Антаварзия 5°

Фиг.12  С подходящ уред (набивач) предварително избраното бедрено стебло се набива в костномозъчния бедрен канал.

Фиг.13  Предварително избраната по дължина бедрена главичка (дълга, средна или къса) се поставя върху конуса на имплантираното бедрено стебло и се начуква с помощта на подходящ набивач.

 

МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ
КОНТАКТИ

ЕТ “Имплант Д.Г.” – implant.domino.bg

Адрес: гр. Етрополе, ул. “Асеновска” 4
Тел./факс: 0720 30 68
Моб. тел.: 0887 453 677
E-mail: implant_dg_at_abv.bg