Елена Николова – Психолог гр. София

Published by burn on

Елена Николова е магистър по психология. Занимава се с клинична психология, когнитивна психология и терапия на зависимости.

Практикува в Асоциация за рехабилитация на зависими “Солидарност”; Метаморфозия ООД.

 

 

Асоциация за рехабилитация на зависими “Солидарност” е неправителствена организация, регистрирана като доставчик на социални услуги към АСП. Асоциация “Солидарност” работи в областта на рехабилитацията на зависимостта към наркотици, алкохол и хазарт. Основната дейност на асоциацията е развитие на програма за рехабилитация и ресоциализация на зависими. Програма “Солидарност” е дневна терапевтична общност, създадена през 2003 г., с голям опит във възстановяването от различни зависимости. Програма “Солидарност” има няколко структури: – Информационно-консултативен център „Посланици на надеждата“, създаден през 2006г. с проект, финансиран от Националния център по наркомании – Национална информационна линия за наркотици и алкохол, www.drugsinfo-bg.org, телефон за информация, консултация, подкрепа и насочване 0888 99 18 66. Проектът е финансиран по програма МАТРА на Министерството на външните работи на кралство Нидерландия за периода 2008-2010 г. – Рехабилитационна програма за зависими от наркотици и алкохол, създадена през 2003г. – Програма за ресоциализация, създадена през 2004 г. – Служба за работа с родители и близки за зависими хора, създадена през 2004 г. В асоциацията работят психолози с дълъг опит в работата със зависими и обучени в модела “Терапевтична общност за зависими”, в когнитивно-поведенческата парадигма, психоаналитичната парадигма, фамилното и семейно консултиране. „Солидарност“ е член на Европейската федерация на терапевтичните общности (EFTC), на Европейската фондация на информационните линии за наркотици (FESAT), на европейската мрежа за обучение на професионалисти European companionship in education, training by travel и е носител на приза на Фондация „Лале“ „Проект на годината“ за 2007г. През последната година “Солидарност” работи и с индивидуални клиенти в областта на клиничната психология. Наша нова дейност са и обученията, свързани с превенция на ранната употреба на психоактивни вещества, родителстване и употреба на психоактивни вещества, водене на случай в областта на зависимостите и др. Длъжност: Изпълнителен директор; Управител Освен в Асоциация “Солидарност” работя и в “Метаморфозия” ООД, център за психологическо консултиране и обучения. Работя с клиенти, преживели загуба, с депресия, тревожни разстройства, разстройства на храненето, зависимости. Консултирам и хора, които са на пазара на труда във връзка с тяхната професионална и трудова реализация, както и хора, които търсят личностно израстване. Специализирала съм работа със зависими в Белгия, Италия, Испания, Гърция, Полша, Ирландия. Имам над 700 часа личен опит в областта на работата със зависимости (под формата на резиденски стаж в Белгия). Имам над 200 часа супервизия на случай с доц. Павлина Петкова. През последната година организирам сертифицирани обучения в Транзакционен анализ с гост-лектори от чужбина по стандартите на Европейската Асоциация по Транзакционен Анализ.

КОНТАКТИ

Елена Николова – Психолог гр. София
Адрес: София 1113, ул. "Николай Островски" 3
Тел.: 0888 414 063
Е-mail:
Web site: http://www.solidarnost-bg.org