Елена Илиева – Психолог гр. София

Published by burn on

Елена Илиева е магистър по психология. Има 20 години опит и интереси в различни области, като работа с жертви на насилие – консултиране и превенция, аудио-психо-фонология по метода на д-рТоматис. Работила е 17 години с деца и възрастни с затруднения в ученето, поведението и общуването.

Предлага индивидуално консултиране, онлайн консултиране, работа в група. Фасилитатор и обучител е по метода DGfS. Супервизор по системни фамилни констелации. Асоцииран член на Бълагаската асоциация по Музикотерапия (БАМ). Почетен председател на Българска асоциация по Системни констелации (БАСК). Член е на Международната асоциация по Системни Констелации -ISCA ( International Systemic Constellations Association ) и на Комисия по образователни стандарти и документация. Координатор е на обучението по Гещалт терапия за България към European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

В момента е Управител на Фондация “Фамилни констелации – България” и директор на Български Институт по Гащалт Терапия” (БИГТ).

КОНТАКТИ

Елена Илиева – Психолог гр. София
Адрес: гр. София 1000, ул. "Марагидик" 56
Адрес: гр. Варна 9000, кв."Чайка" бл. 22
Тел.: 0888 077 515; 0894 247 515
Е-mail:
Web site: http://www.familyconstellationsbulgaria.org www.gestalt-bulgaria.org