Екатерина Виткова – Психолог гр. Пловдив

Published by burn on

Екатерина Виткова е магистър по психология. Занимава се с психологично консултиране и психотерапия.

 

Член на УС на БАПО /Българска Асоциация по Онкопсихология Член на БОЛП -Société bulgare de psychanalyse lacaniennе и NLS. Притежава следните професионални квалификации: консултант-психотерапевт по психоаналитична психотерапия; фамилен терапевт/семейни констелации/; косултант-психотерапевт по краткосрочна терапия ориентирана към решения; психодрама-консултант.

Практикува като психолог, психотерапевт за индивидуално консултиране на лица в състояние на житейски кризи; групова психотерапия; консултиране и терапевтични сесии със семейства в Комплексен онкологичен център-Пловдив и в Kабинет по психотерапия МБАЛ КАСПЕЛА

Член на “Дружеството на психолозите в България”.

КОНТАКТИ

Екатерина Виткова – Психолог гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Филип Македонски 29
Тел.: 0886840909
Е-mail: