Евромедик – Медицински център

Published by burn on

Евромедик е един от най-големите инвеститори и оператори на здравни услуги в Европа, който работи на принципа на Публично-частното партньорство (ПЧП). Компанията предлага най-добрите услуги в областта на рентгеновата диагностика, клиничните лаборатории, грижа за бъбречно- и онко-болни пациенти в нейните 195 изцяло собствени медицински центъра.

Разраства се непрекъснато и предоставя терапевтични услуги в места, където такива липсват. За “Euromedic” работят едни от най-добрите специалисти в областта на медицинската диагностика, а дружеството се превръща във водеща сила в областта на теле-радиологията чрез предоставяните от нея многопрофилни услуги.

През юни 2008 г. Евромедик стартира дейността си в България, своята 15-та страна, с придобиването на Oбразно-диагностичен център д-р Витанов(сега Евромедик Диагностикс София), намиращ се на територията на Националния онкологичен център в София. В допълнение, компанията обяви назначаването на д-р Цветан Ангелов като мениджър.

Центърът има високо ценена репутация за предоставяне на модерни, качествени образно-диагностични услуги и е служил на общността в продължение на почти 3 години. Евромедик Диагностикс София в момента осигурява Магнитно-резонансни (МР) диагностични изследвания с планове за разширяване на условията на функционирането му в близко бъдеще. Тази година, в центъра (начело с д-р Деливерски) и неговия екип ще се извършат над 2000 диагностични изследвания.

Контакти:

Евромедик Диагностикс София

ул. “Пловдивско поле” 6

На територията на Национална онкологична болница

Тел.: 02/ 873 39 44; 02/ 807 63 41

Мобилен: 0884 350 316; 0884 350 364

E-mail: medcenter.sofia@euromedic.bg

През Февруари 2009, Евромедик отвори втори диагностичен център в България- Евромедик България – МДЛ, Плевен.Той се намира в град Плевен, който е вторият по големина град в Северна България, с население от над 150 000 души. През Октомври 2008, Евромедик спечели публичен търг за приватизацията на Ядрено Магнитния Резонанс на болницата на Регионалния Медицински Център. Университетската болница е референт за Централната и северната част от страната. През последните няколко месеца компанията обнови обекта с нов 1,5 Т Магнитен Резонанс, произведен от Siemens Medical Systems. Евромедик България-МДЛ се ръководи от д-р Светлана Няголова, която с заедно с нейния екип извършва над 3 000 диагностични изследвания годишно.

Контакти:

Евромедик България МДЛ, Плевен 5800

ул. “Ген. Владимир Вазов” 91

Врора Клинична База

Тел.: 064/ 88 66 88, 064/ 88 67 07

Тел/факс: 064/ 82 02 08

Мобилен: 0884 350 572

E-mail: medcenter.pleven@euromedic.bg

На 9-ти Март 2009 г. Евромедик придоби КТ и ЯМР лаборатория “Медискан Стара Загора” в град Стара Загора (170 000 жители), който е Университетски град в южната централна част на страната.

СМДЛОД МЕДИСКАН се намира в Централната Университетска болница и ще изследва вътрешни и външни пациенти, както и спешни травматологични случай. Университетската болница е рефетент за Южната и Централната част на страната и е оборудвана с КТ и 1,5 Т Магнитен Резонанс модалности. IMC Стара Загора се ръководи от д-р Лесов и заедно с неговия екип от шест медицински професионалисти ще извършват над 4 500 диагностични изследвания годишно.

Контакти:

СМДЛОД МЕДИСКАН – Стара Загора 6000

Бул. “Ген. столетов” 0

Вход: Спешен Център, 2-ри етаж

Тел.: 042/630 104; 042/698 539

Мобилен: 0884 350 274

E-mail: mediscan@euromedic.bg

През август 2010 г. Евромедик Диагностикс София отвори своя втори диагностичен център в София. Той се намира в сградата на МБАЛ Доверие в ж.к. Овча Купел .

Центърът е оборудван с последно поколение магнитен резонанс, произведен от Дженерал Електрик. Магнитният резонанс е с 1,5 Tesla магнитно поле и има инсталирани най-новите версии на софтуера, което позволява визуализация на всички анатомични области с много високо качество на изображението.

Медицинският персонал е високо специализиран и работи в тясно сътрудничество с другите структури на болницата. Евромедик Диагностикс София има подписани договори с Националната Здравноосигурителна Каса и повечето Частни Здравноосигурителни Фондове.

Контакти:

Евромедик Диагностикс София

Ж.к. Овча Купел 2, квадрант 18

Разположен в Частна болница Доверие

Тел.: +359 2 873 39 44;

Мобилен: +359 884 350 571

E-mail: rezonans.doverie@euromedic.bg

През Октомври 2011 г. Евромедик Диагностикс София отвори трети диагностичен център в София. Това е мултимодален център, оборудван с дигитална апаратура от последно поколение: Мамограф, Компютър Томограф, Рентген, Ултразвук. В центъра предлагаме консултативни медицински прегледи: мамолог, гинеколог, ортопед, дерматолог, специалист вътрешни болести, хирург. Центърът е разположен в Центъра на София и работи като самостроятелно медицинско заведение. Пациентите могат да получат пълен обхват от образно-диагностични изследвания плюс консултации от специалист и клинична лаборатория. Новият център има подписани договори с Националната Здравноосигурителна Каса и повечето Части Здравноосигурителни Фондове.

Контакти:

Евромедик Диагностикс София II

Ж.к. Гео Милев, ул. Александър Жендов 6 (До Спортна Зала Универсиада)

Тел.: +359 2 878 03 84; +359 2 878 03 85

Мобилен: +359 885 890 838

E-mail: euromedic.sofia@euromedic.bg

Евромедик България се гордее с качеството си на работа, което е високо ценено от медицинските специалисти, така както и от пациентите. Ние прилагаме най-високите медицински и етични стандарти, предоставяйки нашите услуги със страст и професионализъм.

ЕКИП

Ние сме екип от професионалисти, работещи на всяко едно ниво в компанията. Стремим се към съвършенство с желанието да бъдем най-добрите. Ние съзнателно поставяме стандарти за съвършенство и предприемаме стъпки за тяхното постигане.

СТРАСТ

Ние вярваме, че страстта, с която вършим работата си, е основен двигател за нашия успех.

РАБОТА

Ние внимателно поемаме отговорности и се придържаме към тях.Във всичко ние правим това, което сме обещали, че ще направим.Освен това, за постигане на нашите цели:

Ние ще осигурим по-бърз, по-удобен достъп до здравни грижи чрез увеличаване на капацитета и промени в начина на работа.
Ние ще ви предложим ориентирана към пациента грижа чрез предоставяне на най-доброто ниво на умения, подкрепени от най-квалифицираните медицински и технически специалисти, за да осигурим персонално обслужване и добро физическо състояние напациента.
Ние постоянно ще подобряваме нашите услуги чрез насърчаване на обратната връзка от нашите клиенти, пациенти и заинтересовани страни, за да се стремим към добро обслужване.

СПЕЦИАЛИСТИ

София

Д-р Боян Павлов

е с над 20 години стаж в образната диагностика. Последните 9 години специализира и работи в областта на магнитно резонансната и компютърната томография. Има участия в международни конгреси и представяния като лектор. Има изключително висока експертиза в областта на Магнитния резонанс. Работил е отделенията по Образна Диагностика на 5-та градска болница и Университетска болница “Св. Иван Рилски”. Към момента е завеждащ сектор Магнитен резонанс – МБАЛ Доверие и е консултант към Университетска болница по Неврология и психиатрия – “Св. Наум”, отделение по Образна Диагностика.

Д-р Цветан Деливерски

e завеждащ отделение по образна диагностика в Първа многопрофилна болница за активно лечение – София. Има 21 години стаж по специалността образна диагностика. Последните 10 години работи основно Магнитен Резонанс (МР) и Компютърно Аксиален Томограф(КАТ) като модалности в образната диагностика. Член е на Европейската асоциация на специалистите по образна диагностика и е участвал в редица международни форуми и специализации конкретно в областта на МР и КАТ като най-иновативни технологии в образната диагностика.Д-р Деливерски работи в Медицински Център Евромедик Диагностикс София като медицински управител и специалист образна диагностика от 2008 година.

Д-р Величка Ненова

Д-р Николай Топалов

e завеждащ отделение по образна диагностика в МБАЛНП “Св. Наум” – София. Има 12 години стаж по специалността образна диагностика и 17 години стаж по специалността нервни болести. Последните 10 години работи основно с високо-специализираните образни методики Компютърна Аксиална Томография (КАТ) и Магнитно Резонансна Томография (МРТ). Паралелно с това се занимава с научно-преподавателска дейност по неврология. Член е на Европейската асоциация по неврорадиология, Европейската асоциация по радиология и Българското дружество по неврология. Участвал е в редица международни форуми и специализации в областта на Образната диагностика и Неврологията. Д-р Топалов работи в Медицински Център Евромедик Диагностикс София като специалист по образна диагностика и специалист по нервни болести от 2010 година.

Стара Загора

Гл.ас.д-р Юлиана Тонева

е с 30 годишен стаж като специалист по образна диагностика и преподавател в Катедра по “Образна диагностика” към ТУ-МФ гр. Стара Загора. Владее всички образни методи за диагностика, като през последните 20 години работи активно в областта на компютърната томография. Д-р Тонева успешно е преминала през квалификационни курсове в България и Франция по КТ (Компютърна томография) и МРТ (магнитно-резонансна томография) и е един от първите професионалисти работещи с КТ методика в гр. Стара Загора. Има многократни участия в национални и международни конгреси, конференции, симпозиуми и над 30 публикации-монографии и научни статии в български и чуждестранни научни списания.

Д-р Стефан Лесов

e с над 15 години стаж в образната диагностика, от които 10 години като ординатор в МБАЛ Ст. Загора. В последните 7 години специализира и работи основно в областта на магнитно резонансната томография. Участвал е в национални, международни конгреси и конференции, както и в сертифицирани международни програми за Магнитен резонанс изследване при провеждане на клинични изпитвания.

Плевен

Д-р Светлана Няголова

е с 26 години стаж в образната диагностика. През тези години е работила като Асистент и Старши асистент към катедра “Рентгенология и радиология” – ВМИ – Плевен; 6 години – Рентгенолог, специалист по Магнитно-Резонансна Томография в многопрофилна болница “Ал-Джахра” към Министерство на здравеопазването в Кувейт; в продължение на 5 години е Началник сектор “Магнитен резонанс” и Началник отделение по образна диагностика с магнитно-резонансна томография – Втора клинична база на университетската болница – УМБАЛ “Д-р Г. Странски”- Плевен. От 2008 г. – Медицински управител на ЕВРОМЕДИК България – Медико-диагностични лаборатории ЕООД – клон Плевен. Д-р Няголова е преминала през квалификационни курсове и е участвала в конгреси, конференции и симпозиуми, както в България, така и в Англия, Норвегия, Австрия, Кувейт, Полша и Унгария. Професионалните й умения включват всички области на образната диагностика – конвенционална рентгенология, компютърна томография, магнитен резонанс и ултразвук.

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Д-р Михаил Рашков

ГИНЕКОЛОГИЯ

Д-р Мирослава Апостолова

УСЛУГИ

ЦЕНТРОВЕ

КОНТАКТИ

Евромедик България – www.euromedic.bg

Централен офис
Адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. Златенрог 20, ет. 4, офис 3
Тел.: 02 808 29 92
Факс: 02 808 29 69
E- mail: info@euromedic.bg

Вижте всички наши офиси