Евгения Митева – Психолог гр. Шумен

Published by burn on

Евгения Митева е специалист по психология и предучилищна педагогика.

Практикува като психолог в Дом за стари хора “Д-р Стефан Смядовски” в град Шумен.

Област на професионална компетентност:
Зависимости, Стареене и жизнен път, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация.

Позитивна психотерапия – базисно ниво. Умения за работа с метода на позитивната психотерапия в индивидуална и групова психотерапия. Техники за позитивно мислене и решаване на кризисни и конфликтни ситуации, за разгръщане на социални умения на личността и групата. Кризи и кризисни интервенции, психосоматика.
Психолог в Психологическа лаборатория за изследване на водачи на МПС

Стаж по специалността: 6 години

Член на “Дружеството на психолозите в България”.

КОНТАКТИ

Евгения Митева – Психолог гр. Шумен
Адрес: гр. Шумен, ул. Софийско шосе 16
Тел.: 0898554118
Е-mail: