Д-р Янко Захариев Черкезов – Вътрешни болести, Кардиология – гр. Ямбол

Published by burn on

Д-р Янко Захариев Черкезов е специалист по вътрешни болести,кардиология,здравен мениджмънт .

Д-р Черкезов е професионалист способен да определи здравословното ви състояние според анамнезата и обстойния преглед.

Научните интереси на Д-р Черкезов са во областта на Инвазивна кардиология.

Неинвазивни изследвания:

  • ТТЕ
  • ТЕЕ
  • холтер
  • ЕКГ
  • стрес тест-ВЕТ
  • добутамин стрес тест

Работи в СБАЛ по кардиология-гр Ямбол ул.”Димитър Благоев”№ 69

Кардиологична практика в доболнична помощ- ул “Ангел Кънчев” № 35 телефон 046 66 23 89

 

КОНТАКТИ

Д-р Янко Захариев Черкезов – Вътрешни болести, Кардиология – гр. Ямбол
Адрес: гр Ямбол ул Ангел Кънчев 35
Тел.: 046 6662389